Nyheter

2918 kr per dygn kostar ett ensamkommande flyktingbarn

Skriven av Svante Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Det är fortsatt stort fokus i sociala medier kring flyktingkrisen och senaste klara siffran av regeringen vad en ensamkommande flykting är 2918 kr per dygn vilket kan jämföras med 337 kr per dygn för övriga asylsökande. Vi har undersökt rapporter från olika myndigheter och sammanställt den statistik vi hittat. 

Varför den höga kostnaden?

De väsentligt högre kostnaderna förklaras till stor del av det innefattar mer vård och omvårdnad då barnet inte har någon vårdnadshavare i Sverige. Det är också värt att nämna att under den stora flyktingkrisen hösten 2015 så var Sverige inte förberedda för den mängden som kom utan behövde då utnyttja evakueringsboenden som är betydligt dyrare än de övriga boenden.

Ett evakueringsboende är en tillfällig boendeplats för asylsökande i väntan tills de får plats på ett asylboende.

Är det här rimliga siffror?

Ja och nej skulle vi vilja säga, det är klart för höga siffror men man måste ha i åtanke att under den värsta krisen så behövde man på en kort tid ordna fram tusentals boenden vilket i sig är imponerande att man lyckades så väl som man gjorde. Siffran baseras också på när det var som värst och är långt ifrån vad vi vid tidigare år betalat.

Invandringen minskar

Trots alla skräckscenarion som målas upp i sociala medier så får man kolla på vad som faktiskt sker. I verkligheten så var år 2015 flyktingkris något från vanligheten och är inte en uppåtgående trend.

Asylsökande i Sverige under 2012-2017

Antalet som väljer att söka asyl i Sverige minskar och är på en lägre nivå nu än för år 2010 och beräknas att fortsätta minska.  I takt med att antalet asylsökanden minskar så minskar också Sveriges budget för att hantera migrationen.

budget migrationsverket

Källkritik på sociala medier

Det finns väldigt många som skriver friskt om invandringen på sociala medier såsom Facebook. Det man får ha i åtanke (oavsett vad statusen eller artikeln som diskuteras) är att folk skriver för att provocera och i många av fallen så tas siffror utan sammanhang vilket många inte tänker på.

Artikeln senast granskad: 13 januari, 2018

Om författaren

Svante Hansson

Aktiesparare och Japan-entusiast. Driver Buffert.se tillsammans med min tvillingbror Axel Hansson. Som systemutvecklare i grunden så står jag för den tekniska biten av Buffert.se

Kommentarer