Bostad

Amorteringskrav för bolån – Allt om amortering 2024

Amorteringskrav
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Om du har en bostad eller planerar att köpa en så har du säkert stött på begreppet amorteringskrav. Det är mycket viktigt att ha en god inblick i vad amorteringskrav betyder och hur det kommer att påverka dig och din ekonomi om du köper en bostad.

Amorteringskravet hänger ihop med ditt lån och hur stor belåningsgrad du har. Ju större bostadslån du har desto mer måste du varje år amortera. Det finns dock vissa undantag för amorteringskravet så det är inte alla som enligt lag måste amortera.

Vad är amorteringskravet?

Amorteringskrav är ett krav på hur mycket du årligen måste betala av på ditt bostadslån. Amorteringskravet infördes den 1 juni år 2016 av bland annat Regeringen och alla som köpt en bostad efter att kravet infördes måste amortera på sitt lån, förutom vissa få undantag.

När du amorterar på ditt lån så betalar du inte enbart lånets ränta utan även på själva lånet. Det innebär att både ditt lån och låneräntan sakta men säkert kommer att sjunka. Du bör se amorteringen som en investering då du ofta får tillbaka pengarna när du säljer bostaden, och ibland mycket mer än så om bostaden har ökat i värde.

Det är amorteringskravet som reglerar hur mycket du som minst måste amortera på ditt bolån. Bankerna får dock kräva att du ska amortera mer än vad grundkravet säger för att de ska bevilja dig ett bostadslån.

Vad innebär amorteringskravet?

Amorteringskravet innebär att du varje år måste betala av på ditt bostadslån. Då det är en lag som Regeringen har beslutat om så kan du inte undkomma det kravet, så vida du inte tillhör några av de få undantagen.

Amorteringskravet reglerar att ju högre belåningsgrad du har på ditt hus, alltså ju större del av huset som du har finansierat med hjälp av ett lån, desto mer måste du varje år amortera. Amorteringen är på minst 1-2 %, vilket kan bli en stor summa pengar varje år om du har ett högt lånebelopp.’

Amorteringskravet innebär således att din ekonomi kommer att påverkas mycket när du köper en bostad med hög belåningsgrad. Du bör alltså ta med din månatliga eller årliga amorteringskostnad i beräkningen när du köper en bostad.

Alla som har ett bostadslån måste amortera på det, såvida lånet inte är taget innan den 1 juni 2016 eller tillhör andra undantagsgrupper. Det innebär att även de som har tagit ett lån för att köpa ett fritidshus måste amortera på det lånet. Amorteringskravet är nämligen lika för såväl fritidshus som permanentbostäder.

Så här mycket ska du amortera på bolån

Det är belåningsgraden på din bostad som avgör hur mycket du måste amortera. Ju högre lån du har desto mer måste du nämligen amortera. Belåningsgraden utgörs av den del av bostadens marknadsvärde som du har betalat med bolånet.

Om du har köpt en bostad värd 1 miljon och gått in med en handpenning på 250 000 kronor så har du alltså lånat 750 000 kronor vilket ger en belåningsgrad på 75 % av bostadens marknadsvärde. Belåningsgraden är viktig då den styr hur mycket du måste amortera varje år. Det kan därför vara värt att så mycket som möjligt av bostaden med dina egna pengar och utan lån.

Hur mycket du måste amortera styrs som sagt av belåningsgraden:

 • Belåningsgrad över 70 %: Du måste amortera minst 2 % av bolånet varje år.
 • Belåningsgrad mellan 50 % och 70 %: Du måste amortera minst 1 % av bolånet varje år.
 • Belåningsgrad under 50 %: Enligt lag måste du inte amortera något av bolånet, men bankerna kan ändå kräva det.

Något att ha i åtanke är att det är bra att amortera på ditt lån och att detta kan ses som en investering. När du amorterar på ditt lån så sänker du nämligen din skuld till banken vilket ger dig en lägre räntekostnad för bolånet. De lagstadgade amorteringskraven på en viss procent är enbart det krav som du minst måste uppfylla. Bankerna kan dock kräva att du ska ha en högre amorteringsprocent för att bevilja dig ett bolån.

Undantag från amorteringskravet

Det finns vissa fastighetsägare som är undantagna från amorteringskravet och därmed inte behöver betala av sitt bolån. Hit räknas följande:

 • De som köpte sin bostad innan dess att amorteringskravet infördes.
 • Nyproduktioner under de första fem åren.
 • Jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter.
 • De som anses ha särskilda skäl.

Ett särskilt skäl kan anses vara om du är arbetslös, föräldraledig eller sjuk och därmed i en sådan ekonomisk situation att du inte har råd att amortera. Det är alltid banken som avgör om du ska undantas från amorteringskravet eller inte.

Om du köper en nyproduktion kan du slippa att amortera under de första fem åren. Kravet är dock att du ska vara den första ägaren av nyproduktionen för att undantaget ska gälla.

Även alla som lånar mindre än 50 % av bostadens värde är undantagna från kravet på amortering. För dessa finns det nämligen inget lagkrav alls gällande amortering. Banken kan dock besluta att man ändå måste amortera.

Vad gäller om jag tar ett tilläggslån eller byter bank

Det är bra att veta vad som händer med ditt bolån och amorteringskravet om du byter bank. Det är nämligen inte så att din nya bank måste erbjuda samma amorteringsupplägg som din gamla bank. Därför är det viktigt att undersöka detta med din potentiellt nya bank redan innan du byter.

Om det är så att du tog ett bolån innan 2016, alltså innan kravet på amortering infördes, så ska du även fortsättningsvis vara undantagen amorteringskravet. Vissa banker kräver dock att du ändå amorterar om du flyttar ditt bolån till dem.

Om du väljer att ta ett tilläggslån så måste du alltid amortera på detta lån oavsett om du tog ditt ursprungliga bolån innan 2016 eller inte. Bolån och tilläggslån tagna efter 2016 omfattas nämligen alltid av amorteringskravet. För ett tilläggslån måste du enbart amortera på själva tillägget, men du måste betala av skulden på 10 år.

Kan jag omvärdera bostaden och sänka amorteringen?

Om du känner att du har en för hög amorteringskostnad så kan du omvärdera din bostad för att på så sätt sänka den. Detta är smart att göra om du misstänker att din bostad har stigit i värde efter det att du köpte den. Ett högre bostadsvärde ger nämligen en lägre belåningsgrad, vilket innebär att du kan behöva amortera mindre av lånet.

Normalt sätt får man omvärdera bostadens värde var femte år. Det finns dock undantag till denna regel vilket innebär att du kan omvärdera din bostad tidigare än så. Du kan nämligen göra en omvärdering tidigare än så om du själv har ökat bostadens värde genom att till exempel renovera, bygga ut eller bygga om delar av bostaden. Det ska dock vara en omfattande renovering för att det ska kunna anses vara en grund för omvärdering. Renovering av badrum och kök räknas till exempelvis inte hit. Du får inte heller göra en tidigare omvärdering som enbart baseras på det faktum att den allmänna prisutvecklingen kan ha gett din bostad ett högre värde.

Om du köpte din bostad innan den 1 juni 2016 då amorteringskravet infördes så får du göra en omvärdering av din bostad oftare.

När infördes amorteringskravet och varför?

Kravet på amortering infördes år 2016 och de som beslutade om kravet var Regeringen och Finansinspektionen. Anledningen till att det beslutades om ett amorteringskrav var för att lugna ner prisutvecklingen på bostadsmarknaden som vid den tiden var riktigt hög. Efter det att amorteringskravet infördes har det kommit tillägg till det ursprungliga kravet.

Till en början var man tvungen att amortera 1-2 % av bostadens värde baserat på hur mycket man hade lånat. Tillägget som kom gjorde dock gällande att man även räknar med hushållets bruttoinkomst vilket kan innebära att man behöver amortera ytterligare 1 % på lånet. Du måste betala ytterligare 1 % i amortering om det är så att du lånar mer än 4,5 gånger ditt hushålls totala bruttoinkomst.

Efter det att amorteringskravet infördes har det blivit svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Som förstagångsköpare är det svårt att betala en hög procent i amortering då bostäderna idag är dyra. Andra menar dock att bostadspriserna har sjunkit efter det att de nya reglerna infördes, vilket innebär att bostadsägare får mindre i plånboken när bostaden säljs.

Det är viktigt att förstå att amorteringskravets procent inte är en högsta procent, utan en lägsta procent. Man måste alltså betala amorteringskravet men bankerna får sedan kräva att man betalar mer än så för att bevilja ett bostadslån, vilket innebär att det är banken som beslutar hur hög din amortering blir.

Artikeln senast granskad: 24 november, 2022

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

1 kommentar

 • Hej
  Betr omvärdering av fastighet tidigare än 5 år gått.
  Min tolkning/huvudfråga/problem tar jag upp direkt här i inledningen. Bakgrunden till problemställningen beskriver jag senare kortfattat.

  Jag tolkar FIs regler betr detta som att 5årsgränsen bara gäller om villaägaren har en belåningsgrad över 50%. Tycker egentligen detta framgår tydligt. Men har inte sett någon info om detta på forum o liknande.
  Vi har stor villa/tomt på i attraktiv by i västra Skåne, köpt omkr 1990, dvs långt före 2016. Fastigheten har inte värderats av vår bank/bankrepresentant varken då eller senare. Man har för ca 3 år sedan gått på någon slags allmän värdering (vet ej vad det heter) och i o m att vi för ca 3 år sedan utökade bolånet med 350K till 2½ mkr, så menar banken att den allmänna värderingen som gjordes då, innebär att vi inte kan omvärdera förrän dessa “förhatliga” 5 år gått. Vi blev INTE informerade av banken om detta med 5årsregeln.

  MEN vår belåningsgrad ligger redan strax under 50 %, så då borde det väl för oss vara fritt fram att få ny (och event. “på-plats-gjord”) omvärdering godkänd av banken!?
  Till detta kommer att HELA vår fastighet standardhöjts rejält kontinuerligt, t ex pool, pooltak, stor poolgård, vinterisolerat glasuterum 33 kvm, utekök/utebar med väggar o tak, nytt lyxbadrum i st f standardbadrum, vattenburen jordvärme och mycket mer. 205 kvm boyta + 210 kvm biyta + stor tomt 1600 kvm.
  Vi har nyligen insett att en investering i solpanelsystem är en investering med bra avkastning (+ miljövänlig), speciellt eftersom vårt stora villatak ligger åt söder. Därför önskar vi öka vårt bolån med solpanelkostnaden ca 200-250K på ett sätt så att vi fortfarande ligger under 50% belåningsgrad, dvs då kan det behövas en omvärdering som är ett par hundratusen högre….
  När vi ser villaförsäljningarna/kvm-priserna i vår närhet ligger de på 45K – 55K per kvm, och då är det villor där boyta, biyta, tomt är mkt mindre än vår + vår pool, pooltak, poolgård m m. :0))
  En riktig marknadsvärdering torde alltså hamna på 9 mkr och uppåt. Den allmänna värderingen, som de räknar med nu, är ca 5,3 mkr.
  Tack på förhand för din input!
  Per

Kommentarer