Nyheter

Banker får nu ge alla bolånetagare amorteringsfrihet

Bolån
Skriven av Angelica Hedman

Finansinspektionen lättar nu på amorteringskravet. Bankerna ska nu få möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för alla bolånetagare på grund av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi.

För att stärka bolånetagares förmåga att klara av försämringar i ekonomin kommer FI att tillåta att banker tillfälligt gör undantag från amortering, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Undantaget är till för att dämpa de ekonomiska effekterna av coronaviruset på svenska bolånetagare och föreslås gälla till och med juni 2021. FI kommer då att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort. Förslaget kommer nu att skickas på remiss med sikte på att börja gälla den 14 april i år.

Bankerna beslutar om du får amorteringsfrihet

För att banker ska kunna bevilja amorteringsfrihet krävs i dag att hushållen förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Nu föreslår FI att bankerna ska få möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare.

Det är samtidigt upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering utifrån en bedömning om dess specifika situation och betalningsförmåga.

Amorteringskravet gör det möjligt att klara svåra tider

FI:s senaste bolånerapport visar att nya bolånetagare generellt har goda marginaler för att klara betalningar på sina lån i ett sämre ekonomiskt läge. En möjlighet till undantag från amortering gör att marginalerna för bolånetagarna ökar.

– Amorteringskravet ökar svenska bolånetagares förmåga att klara svåra tider. När vi nu är inne i ett mycket svårt ekonomiskt läge är det rimligt att hushållen får handlingsfrihet att använda de marginalerna, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer