Privatekonomi

Barnförsäkring – Jämför & hitta den bästa barnförsäkringen 2024

Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

En heltäckande barnförsäkring är det bästa du kan köpa till ditt nyfödda barn. Med en försäkring får ditt barn ekonomisk ersättning om det drabbas av en akut, kronisk eller medfödd sjukdom samt vid olycksfall. Det ger en viktig trygghet ändå tills ditt barn blir en ung vuxen.

Även du som vårdnadshavare kan få ersättning i form utav vårdkostnadsersättning. På så sätt får du de ekonomiska möjligheterna att ta väl hand om ditt barn på bästa sätt.

Vad är en barnförsäkring?

Att ha en barnförsäkring är frivilligt, men det är ett mycket bra sätt att skydda ditt barn på. En försäkring kan nämligen ge en välbehövlig ekonomisk ersättning vid sjukdomar och allvarliga olycksfall.

En försäkring för ditt barn ger ett heltäckande skydd från dess att ditt barn är nyfött till dess att försäkringens ålderstak har nåtts. Skyddet gäller bland annat för medicinsk och ekonomisk invaliditet som påverkar ditt barns livskvalitet.

Med en försäkring får du ett ekonomiskt stöd vid de tillfällen då Försäkringskassans hjälp inte räcker. På så sätt är såväl ditt barn som din familj bättre skyddat vid sjukdomar och olyckor.

Bästa barnförsäkringen 2024

Det finns många försäkringar och försäkringsbolag att välja mellan för ditt barn. Vi har därför gått igenom de populäraste alternativen som ger ditt barn bäst skydd. På så sätt kan du göra ett välgrundat val och se till att få den bästa ersättningen om du behöver utnyttja försäkringen.

Topp 7 bästa barnförsäkringarna 2024

  1. Moderna
  2. ICA Försäkring
  3. Dina Försäkring
  4. Folksam
  5. If Försäkring
  6. Länsförsäkringar
  7. Trygg-Hansa

4.3/5 av Konsumenternas
 Gäller dygnet runt
 Mycket flexibel barnförsäkring
 Heltäckande skydd med barnförsäkring Large

Sjukhusvistelse:550 kr/dag
Skyddar till:30 år
Högsta försäkringsbelopp:2 miljoner

Moderna är en mycket populär barnförsäkring som erbjuder höga ersättningsnivåer. Försäkringen ger ett fullgott skydd ändå tills ditt barn fyller 30 år och har dessutom ingen karenstid. Försäkringen gäller dygnet runt och har fått ett högt betyg i Konsumenternas undersökning. Här får du en försäkring utan självrisk från ett av Sveriges största försäkringsbolag.

Högt betyg
 Enkelt deklaration
 Rabatt före 1 år
 Lätt att teckna försäkring och att begära ersättning

Sjukhusvistelse:600 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2,5 miljoner

Hos Ica Försäkring får du ett mycket bra alternativ om du letar efter den bästa barnförsäkringen på marknaden. Försäkringen gäller upp till 25 års ålder och täcker allt från ekonomisk till medicinsk invaliditet. Försäkringen har schyssta villkor och höga försäkringsbelopp som är lätta att ansöka om.

1500 kr vid fraktur
Ärr och kris
Ersättning vid akut besök

Sjukhusvistelse:500 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2,2 miljoner

Dina Försäkringar är ett omtyckt försäkringsbolag som erbjuder en mycket bra barnförsäkring som gäller ända upp till 25 års ålder. Försäkringen kräver ingen karenstid och täcker såväl ärr som allvarliga diagnoser. Med denna försäkring kan du välja mellan tre olika försäkringsbelopp och få mycket bra ersättning vid rehabilitering och sjukhusvistelser.

Tillgång till Familjestöd
50% rabatt under 1 år
Bra omdöme

Sjukhusvistelse:500 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2,3 miljoner

Folksam är ett försäkringsbolag med gedigen erfarenhet och mycket goda betyg för sin barnförsäkring. Den har ingen karenstid och är giltig upp till 25 års ålder. Med denna försäkring får du ekonomisk ersättning vid bland annat allvarlig diagnos, medicinsk invaliditet, mentala sjukdomar, ekonomisk invaliditet samt sjukhusvistelser. Försäkringen ger även ersättning för kläder, glasögon och medfödda sjukdomar.

Ersättning för ärr
Vård av sjukt barn (ingår)
Ersättning för sjukhusbesök

Sjukhusvistelse:600 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2 miljoner

IF Försäkring är ett av de största försäkringsbolagen och här får du en försäkring som ger ersättning vid bland annat sjukvård, vård av sjukt barn och permanenta ärr. Ålderstaket för IF Försäkring är 25 år och därefter erbjuds även försäkringar för vuxna. Hos detta bolag får du både höga försäkringsbelopp och mycket god service och gratis hälsorådgivning.

Skydd vid sjukdom och olycksfall
Gäller dygnet runt

Sjukhusvistelse:571 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2,3 miljoner

Hos Länsförsäkringar kan du välja en barnförsäkring med fem olika försäkringsbelopp. Det här är ett gediget försäkringsbolag med lång erfarenhet som erbjuder en välbalanserad försäkring som ger ett heltäckande skydd upp till 25 års ålder. Försäkringen ger bland annat höga ersättningar vid medicinsk invaliditet, medfödda sjukdomar och de allvarliga sjukdomar som ditt barn kan drabbas av.

Sveriges vanligaste barnförsäkring
Försäkringsvillkoren är lätt att förstå
Rabatt tills barnet fyllt tre

Sjukhusvistelse:600 kr/dag
Skyddar till:25 år
Högsta försäkringsbelopp:2,4 miljoner

Trygg-Hansa är ett av de största försäkringsbolagen och här kan du välja mellan fyra olika försäkringsbelopp. Ålderstaket är 25 år och försäkringen är ett bra ekonomiskt val. Här får du höga försäkringsbelopp till en budgetvänlig månadskostnad. De tydliga villkoren ger bland annat ett heltäckande skydd vid medicinsk och ekonomisk invaliditet samt vid kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Barnförsäkring som täcker ADHD

Barnförsäkringar som täcker ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och klassas som en medfödd sjukdom. Om du har tecknat en barnförsäkring i samband med ditt barns födsel så kan du därför få ut ersättning om barnet får en ADHD-diagnos under barndomen. Försäkringen kan ge ersättning som täcker extra utgifter för dig och ditt barn som är kopplade till diagnosen.

ADHD kännetecknas ofta med symtom såsom svårigheter att organisera vardagen, överaktivitet och svårigheter att slutföra uppgifter. Om ditt barn får det svårt att komma ut och in i arbetslivet så kan försäkringens ersättning till exempel komma väl till hands.

Det är inte alla försäkringar som täcker ADHD och beroende på vilken försäkring du väljer kan ersättningens belopp och utbetalning variera. Eftersom ADHD har en hög ärftlighet är det bra att välja en försäkring som täcker denna diagnos om en eller båda föräldrarna redan har fått samma diagnos. På så sätt är barnet extra skyddat redan från början.

Barnförsäkring som täcker autism

Barnförsäkringar som täcker autism

Även autism är en är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med en NPF-diagnos kan både du som förälder och ditt barn behöva extra hjälp och stöd. Med en barnförsäkring som täcker NPF-diagnoser kan ni få en extra ekonomisk trygghet för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt.

Många barnförsäkringar klassar autism som en form utav medicinsk invaliditet och betalar ut en engångssumma om ditt barn får diagnosen. Beloppet innebär då en ersättning för den bestående funktionsnedsättningen. Medicinsk invaliditet ger ofta en viss procent i ersättning.

Om din försäkring täcker autism och ger ersättning för denna diagnos så måste du ha tecknat barnförsäkringen tidigt, redan innan barnet har diagnostiserats. Autism blir en allt vanligare diagnos och det är en stor fördel för dig och ditt barns ekonomiska trygghet med en försäkring.

Med en giltig försäkring kan såväl föräldrar som barn ofta få ersättning för terapi och psykologbesök för att lära sig att hantera diagnosen.

Barnförsäkring som täcker diabetes

Barnförsäkringar som täcker diabetes

Diabetes är en sjukdom som påverkar både ditt barn och den övriga familjen mycket. Helt plötsligt behöver nya rutiner införas och läkarbesöken är många. Om ditt barn skulle drabbas av diabetes är det en stor fördel om du har en barnförsäkring som täcker diabetes. Då kan ni få ut ersättning från försäkringsbolaget som täcker de nya utgifterna som uppstår i samband med sjukdomen.

För sjukdomar som diabetes krävs det en särskild barnförsäkring för att få ersättning. Den olycksfallsförsäkring som ditt barn kan få via förskola och skola ger nämligen inte någon ersättning.

Diabetes klassas som en allvarlig sjukdom som de flesta försäkringar ger ersättning för. Du som vårdnadshavare kan dels få ersättning i form av ett fast belopp för att täcka nya utgifter.

Därefter kan försäkringsbolaget även ge ersättning för medicinsk invaliditet enligt en förutbestämd procent baserad på ditt försäkringsbelopp. Eftersom diabetes hos småbarn ofta kräver läkarvård på sjukhuset utgår ofta en ersättning för just sjukhusbesök samt ersättning för omvårdnad.

Vanliga frågor och svar

Ditt barn kan drabbas av såväl medfödda sjukdomar samt kroniska sjukdomar under livets gång. Med en försäkring är ditt barn väl skyddat så att barnets livskvalité inte ska påverkas. Det är helt enkelt ett mycket bra och välbehövligt komplement till det svenska välfärdssystemet.

Om ditt barn blir sjukt eller skadat så kan du begära ut ekonomisk ersättning från barnförsäkringen. På så sätt får du den ekonomiska möjlighet du behöver för att ta hand om ditt barn på bästa sätt. Till exempel får du då rätt ekonomisk möjlighet för att stanna hemma med ditt barn eller införskaffa de hjälpmedel som ditt barn behöver.

Det finns många olika försäkringar att välja mellan på marknaden. Det är viktigt att läsa de olika försäkringarnas villkor för att undersöka vad de täcker. Detta kan nämligen variera från försäkring till försäkring och något annat som varierar är hur stora ersättningsbelopp du kan få för diverse skador och sjukdomar.

Generellt täcker en barnförsäkring bland annat medicinsk invaliditet såsom nedsättningar av fysiska eller psykiska funktioner. De täcker även ekonomisk invaliditet om ditt barn inte kan arbeta heltid, kroniska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukhusbesök och ärr. Vissa ger även ersättning vid psykisk ohälsa samt trasiga kläder och glasögon.

Försäkringen innehåller även en vårdkostnadsersättning, något som är ett viktigt skydd om ditt barn behöver ett långvarigt vårdbehov. Denna sorts ersättning betalas ut till dig som vårdnadshavare och gäller endast upp till en viss ålder.

Många ersättningar, bland annat för medfödda sjukdomar och allvarliga sjukdomar, betalas ut som engångsbelopp.

Det bästa är att teckna en barnförsäkring direkt när ditt barn har fötts eller redan innan födseln om försäkringsbolaget tillåter det. Om det är så att den försäkring du väljer har en karenstid så bör du teckna den så fort som möjligt.

Många försäkringsbolag erbjuder idag en graviditetsförsäkring som sedan övergår i en barnförsäkring när barnet har fötts. Det enda som krävs för att teckna försäkringen är att ditt barn har fått ett fullständigt personnummer.

Om du redan har små barn så går det ofta bra att teckna försäkringen ända fram till dess att de är i tonåren.

En försäkring har en premie som betalas in månadsvis. Ju större ersättningsbelopp du vill kunna ansöka om, desto högre blir månadspremien. En försäkring kostar runt 100-300 kr per månad och du kan därför välja en försäkring som passar din budget. Det är dock inte alltid bäst att välja en billig eller dyr försäkring, utan du bör noggrant granska de olika försäkringarnas ersättningar och villkor.

En barnförsäkring gäller generellt upp till 25 års ålder. Det finns dock försäkringar som även gäller upp till 30 års ålder. Försäkringen gäller ofta året ut när ditt barn har nått ålderstaket. När ålderstaket är nått så rekommenderas det att ditt barn istället tecknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring för att inte stå utan extra skydd.

Artikeln senast granskad: 2021-10-22

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer