Nyheter

BNP-prognosen sänks av KI

BNP prognos
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Sveriges BNP faller med 7 procent i år och arbetslösheten stiger till drygt 10 procent, enligt statliga Konjunkturinstitutets (KI) nya prognos.

Utvecklingen under april tyder på att coronakrisen kommer att slå hårdare på den svenska ekonomin än vad som förutsågs i rapporten Konjunkturläget april 2020.

Den globala ekonomin utvecklas sämre än väntat, vilket drabbar de svenska exportföretagen som även förhindras av problem med internationella leveranskedjor. Indikatorer i KI:s företagsbarometer och hushållsbarometer föll till bottennivåer i april. Indikatorerna pekar på en snabb och kraftig inbromsning, inte minst inom stora delar av tjänstesektorn, skriver KI i ett pressmeddelande.

Bedömningen stöds av att Tillväxtverket de senaste veckorna fått in ansökningar om korttidspermittering som rör över 350 000 personer. Med hjälp av regeringens andra stödåtgärder bromsar permitteringarna uppgången i arbetslösheten.

“BNP faller i Konjunktur­institutets uppdaterade basscenario med 7 procent i år. Stödåtgärderna bidrar samtidigt till att det offentligfinansiella sparandet minskar till minus 6 procent som andel av BNP i år. Den i utgångsläget relativt låga Maastrichtskulden (konsoliderad bruttoskuld i offentlig sektor) gör att det trots detta finns ett stort utrymme att öka stödinsatserna för att mildra konjunkturnedgången och förbättra förutsättningarna för den kommande konjunkturåterhämtningen, om så skulle anses motiverat”, skriver KI.

Uppdaterat basscenario och revideringar jämfört med basscenariot i Konjunkturläget april 2020.

20192020diff2021diff
Global BNP2,9-3,0-2,25,81,4
BNP Sverige, marknadspris1,2–7,0–3,94,81,3
Sysselsättning0,7–3,7–2,1–0,3–0,4
Arbetslöshet (1)6,810,21,511,02,1
Timlön (2)3,95,12,8–0,4–2,6
KPI1,80,60,11,50,2
KPIF1,70,50,11,50,2
Reporänta (3,4)–0,30,00,00,00,0
Offentligt finansiellt sparande (5)0,4–6,3–2,7–3,2–1,3
Maastrichtskulden (5)35,144,73,844,24,5

1 Procent av arbetskraften. 2 Enligt Nationalräkenskaperna för näringslivet. 3 Procent. 4 Vid årets slut. 5 Procent av BNP. Anm. Differensen avser skillnaden mellan nuvarande basscenario och basscenariot i Konjunkturläget April 2020. Ett positivt värde innebär en upprevidering.

Siffrorna som används i tabellen är tagna från Konjunkturinstitutets hemsida och hämtades 2020-04-29.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer