Nyheter

Börsens värsta fall – Riksbanken går in med 500 miljarder

Börsens fall på grund av Corona
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Torsdagens fall på Stockholmsbörsen var det värsta på över 30 år. Samtidigt har Riksbanken beslutat att låna ut 500 miljarder kronor till bankerna. Även Finansinspektionen går in och stöttar.

Under torsdagen stängde Stockholmsbörsen på minus 11,1 ett värre ras än den så kallade ”svarta måndagen” 1987. Hittills i år har Stockholmsbörsen breda index OMXSPI fallit med 23,7 procent, under torsdagen låg den genomsnittliga aktiekursen på samma nivå som för fem år sen.

Enligt siffror som SVT Nyheter har tagit del av har Stockholmsbörsen tappat drygt 2 000 miljarder kronor i värde under de senaste veckornas ras. Det motsvarar en fjärdedel av det totala värdet den 19 februari i år, då börsens OMX-index stod på sin högsta nivå någonsin.

Riksbankens beslut

Riksbankens beslut om att låna ut de 500 miljarderna fattades vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte under torsdagen, men offentliggjordes på fredagsmorgonen.

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag, skriver Riksbankens ledning med riksbankchefen Stefan Ingves.

Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av Coronaviruset. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, skriver Riksbanken.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. För att göra det lockande för bankerna att utnyttja hjälpmedlet ges lånen till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta som för närvarande är 0 procent. Lånen löper under två års tid.

”Beloppet är väl tilltaget för att täcka företagens finansieringsbehov. På så sätt bidrar Riksbanken till att företag kan möta de ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset”, skriver myndigheten.  Riksbanken kommer löpande att följa upp bankernas utlåning till icke-finansiella företag.

Konsekvenserna på marknaden

Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och svenska ekonomin i allt större utsträckning, uppger Riksbanken. Detta har medfört stora rörelser på de finansiella marknaderna, konstaterar myndigheten.

”Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen”, resonerar myndigheten.

Det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir men enligt Riksbanken kommer viruset oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten. ”För att lindra dessa konsekvenser är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera”, rapporterar Riksbanken.

”Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

En svagare efterfrågan i ekonomin kommer sannolikt också innebära att inflationen faller, noterar Riksbanken som har som tidigare rapporterat ett mål på en inflation på två procent.

Finansinspektionen stöttar bankerna

Spridningen av coronaviruset leder till allvarliga ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige. Det råder stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen och hur omfattande de ekonomiska effekterna blir. De ekonomiska störningarna och den ökade osäkerheten påverkar också det finansiella systemet. Finansinspektionen (FI) kommer därför att sänka det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Sänkningen motsvarar omkring 45 miljarder kronor. Den görs i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar., rapporterar Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

”Under de senaste årens högkonjunktur har vi gradvis byggt upp bufferten till den högsta nivån inom EU. Det gör att vi nu kan sänka den för att mildra de negativa effekterna som coronaviruset får på den svenska ekonomin. När ekonomin drabbas av en allvarlig störning är det viktigt att bankerna fortsätter att låna ut till företag och hushåll”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

”Med detta utgångsläge och sänkningen av buffertkravet finns nu alla förutsättningar för att bankerna ska kunna fortsätta att tillgodose sina kunders behov av finansiella tjänster även om det ekonomiska läget skulle försämras”, FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Samtidigt förväntar sig Finansinspektionen att bankerna inte höjer sina utdelningar till följd av åtgärden och kommer att följa upp det i banktillsynen.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer