Nyheter

Danske Bank – 10% arbetslöshet och BNP-nedgång på 5%

Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Den kraftiga varslen i början av mars kan få arbetslösheten att stiga till tio procent och Sveriges BNP kan totalt sett falla med 5 procent under första halvåret, spår Danske Bank i sin konjunkturprognos.

Många ställer sig just nu frågan om hur stor corona krisen kommer att bli. Danske Bank meddelar att siffrorna kommer att se riktigt illa ut. Men att man bör ställa in sig på att det först kommer bli en snabb studs nedåt, men även en snabb studs tillbaka uppåt så småningom, meddelar Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.

Sveriges BNP förväntas sjunka 2,6 procent i år och stiga 2,4 procent 2021. I den förra prognosen, i januari, spåddes en BNP-tillväxt på 0,9 procent i år och 1,5 procent 2021.

Danske Banks prognos

Danske Bank konstaterar att den svenska regeringen, Finansinspektionen och Riksbankens incitament för att motverka effekterna av viruspandemin har fokuserats mot att minska tappet i företagens intäkter.

Däremot hänger framgången för dessa åtgärder på om coronaviruset kan kontrolleras inom några veckor snarare än månader. Danske Bank spår också att Sverige inte bara är på väg mot en låg konjunktur under första och andra kvartalet, utan att inflationen också är på väg mot noll under sommaren.

Riksbanken har hittills granskat den sjunkande inflationen när man har fokuserat på att hantera virusrelaterade risker. Men i och med att inflationsläget nu försämras på daglig basis ser Danske Bank inga skäl till varför Riksbanken inte skulle sänka styrräntan under noll igen.

Bankens prognos pekar mot att reporäntan sänks till -0,25 procent inom tre månader.

En stigande arbetslöshet

Michael Grahn konstaterar att varslen har stigit i en extremt snabb takt, snabbare än vi någonsin sett tidigare under andra kriser. Danske Bank spår att arbetslösheten kommer att stiga till tio procent mot slutet av året. Men det beror p hur drabbade företag klarar sig, eller rättare sagt hur deras anställda klarar sig.

Danske Bank räknar även med att BNP faller med en procent det här kvartalet. Men den stora stöten kommer under andra kvartalet när den lägre försäljningen slår fullt igenom. Då räknar vi med ungefär fyra procents fall. Det innebär att BNP totalt sett går ner med fem procent under det första halvåret.

Förändringar i konsumtionen

Banken har undersökt det danska hushållens transaktioner som har visat på drastiska förändringar i konsumtionsmönster med en 15 procents minskning. Från den 10 mars och framåt har man sett det här förändrade beteendemönstret. Mycket av det som sker där går att översätta till Sverige, meddelar Michael Grahn.

Michael Grahn tror på en återhämtning under andra halvan av april och in i maj. Under det andra halvåret är förhoppningsvis stimulanserna på plats och krisen har dämpats.

Incitament kan dämpa fallet

Det finns goda förutsättningar för en återhämtning men exakt hur stark återhämtningen blir beror på hur väl regeringens, finansinspektionens och Riksbankens stimulanser och stödpaket faller ut, och om de lyckas ge krisdrabbade företag andrum, meddelar Michael Grahn.

Det finns överallt överbryggningspolitik i form av korttidspermitteringar, reducerade arbetsgivaravgifter och uppskjutna skattebetalningar. Danske Bank hoppas att det åtgärder som sker nu ska få den här snabba uppgången att dämpas.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer