Nyheter

Finansinspektionen har satt ner foten

Kredit
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

I februari i år publicerade Finansinspektionen Konsumentskyddsrapporten 2020. I rapporten kan man se flera problem med den rådande kreditsituation i Sverige och Finansinspektionen lyfter behovet av en utredning kring hur kreditgivare ska få en helhetsbild av konsumentens befintliga lån.

Utgångspunkten är att alla kreditgivare ska göra en ordentlig kreditprövning och ta in uppgifter om kundernas inkomster, skulder och utgifter. De bör avråda från lån som inte bedöms som lämpliga. I dag har ingen aktör en helhetsbild över kundens fullständiga lånesituation, säger Anders Dölling, senior bankrådgivare på Finansinspektionen.

Anders Dölling fortsätter, i dagsläget finns det ett antal register och en del kreditupplysningsföretag inhämtar bara upplysningar från de företag de har avtal med. Andra saknar helt uppgifter om konsumentens lån hos andra kreditgivare. Det är affärsmässiga skäl som ligger till grund för företagens samarbeten och ingenting vi kan reglera. Risken är att konsumenter drar på sig lån de inte kan betala av.

Finansinspektionens förslag

Finansinspektionens omvärldsbevakning har bland annat fångat upp diskussioner på internet där tips ges om vilka kreditgivare som har tillgång till vilka register. Detta innebär att du som konsument kan få lån från en långivare som inte är medveten om att du har skulder hos en annan aktör även om du inte har ekonomiska förutsättningar att få lånet.

Vi föreslår i rapporten att regeringen borde tillsätta en utredning som försöker hitta den bästa lösningen så att alla långivare får tillgång till en fullständig bild över kundernas lån, meddelar Anders Dölling.

I Norge finns exempelvis tre licensierade företag som alla kreditgivare och kreditupplysningsföretag måste rapportera till. I Europa finns det exempel på olika typer av organisationer som hanterar kreditupplysningarna på nationell nivå.

Positiv respons på förslaget

Finansinspektionen har fått stöd för förslaget om att regeringen borde tillsätta en utredning i ämnet från flera betydande aktörer som Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening, Kronofogden och Konsumentverket.

Vi har nu satt ner foten i frågan. Det är nu upp till regeringen att ta vårt förslag vidare och tillsätta en utredning, vilket vi hoppas på, säger Anders Dölling.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer