Nyheter

Företag oroar sig för försämringar i efterfrågan

Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

De ekonomiska effekterna fortsätter att förvärras på grund av coronakrisen och företagen oroar sig nu för försämringar i efterfrågeläget som sprider sig i ekonomin. Detta visar intervjuer Riksbanken gjort med svenska storföretag under perioden 14-17 april.

Allt fler företag rapporterar att orderingången minskar och tvärstoppet i ekonomin har också gjort avtryck i företagens framtidstro. Två av tre företag tror att det kommer att ta nio månader eller längre innan efterfrågesituationen blir den samma som innan krisen, enligt Riksbankens rapport.

Det är inte överraskande att de hårdast drabbade delarna av handeln och tjänstebranscherna, till exempel klädhandeln, reseföretag och hotell och restauranger är mest pessimistiska om framtiden. Några orsaker som räknas upp som skäl till att det kommer dröja innan efterfrågan återgår till samma nivå som tidigare är oro:

  • för ökad arbetslöshet
  • mer återhållsamma hushåll
  • ändrade konsumtionsmönster

Den helt nedstängda motorfordonsindustrin inleder en försiktig produktionsstart igen men det är fortfarande tufft för andra industribranscher. Efterfrågan på arbetskraft minskar och branscher med låga marginaler som t.ex. delar av klädhandeln omstruktureras nu snabbt.

Många branscher vittnar om konkurser av företag och infrastruktur i form av bland annat handelskanaler och kundkontakter riskerar att leda till att en återhämtning fördröjs eftersom kapital och kunnande försvunnit. ”Det kommer att ta tid att reda ut det här”, säger en företagsrepresentant i intervjuerna. Företagen är också oroliga för att beteendeförändringar kan medföra varaktiga effekter inom vissa branscher.

Enligt riksbankens rapport har finansieringssituationen för de stora exportföretagen blivit bättre under de senaste veckorna. Men aktiviteten på företagscertifikats- och obligationsmarknaderna anses fortfarande vara mycket lägre än innan krisen, vilket har medfört att företagen har vänt sig till banksektorn för att ta upp nya lån för att förstärka sin likviditet.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer