Nyheter

Förväntningarna på bopriserna fortsätter att stiga

Bopriser
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

De är starkare förväntningar på bostadspriserna hos det svenska hushållen i mars jämfört med föregående månad enligt SEB:s boprisindikator. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar från förra månadens 6 procent till 4 procent.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 47 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden.

 • 55 procent av hushållen tror på stigande priser vilket är en ökning med två enheter jämfört med förra månaden.
 •  8 procent tror på sjunkande priser det kommande året. Det är samma nivå som föregående månad.
 • 29 procent tror på oförändrade priser vilket är en minskning med tre enheter.

– Hushållens tro på bostadsmarknaden är fortsatt stark och till och med stigande. Det är lite överraskande med tanke på att vi både ser en avmattning i samhällsekonomin och att hushållen är mer avvaktande kring den egna privatekonomin i år jämfört med förra året. Dessutom har vi Coronaepedimin som ökar oron och har en dämpande effekt på de flesta ekonomiska indikatorer. Å andra sidan är bostadsefterfrågan fortfarande stor och räntorna låga. Hushållens bild är uppenbarligen att det räcker för fortsatta prisuppgångar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

0,50 procent reporänta om ett år

Hushållen tror att nivån på Riksbankens reporänta om ett år kommer att ligga på 0,50 procent. Det är en marginell minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,52 procent.

– Svenska folket fortsätter att ligga över både Riksbankens och marknadens förväntningar på ränteutvecklingen. Visserligen sker en liten nedjustering den här månaden men en halv procents reporänta om ett år är ändå klart högre än Riksbankens egen prognos som säger att den ska ligga runt nollan under ett par år framöver. Coronavirusets framfart skapar dessutom ett tryck nedåt på reporäntan så möjligen ligger hushållens förväntningar för högt, säger Jens Magnusson.

Fyra procent planerar att binda räntan

 • 4 procent av hushållen som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning på två procentenheter jämfört med förra månaden.
 • 18 procent av hushållen som idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en enhet jämfört med förra månaden.
 • De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger nu på 24 procent
 • Hushållen med fast ränta minskar med 3 procentenheter till 23 procent.

Stor ökning i Västra Götaland men Skåne ligger fortsatt högst

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna.

 • Störst ökning ser vi i Västra Götaland med 6 enheter, från 40 till 46.
 • I Norrland ökade den från 37 till 42 och i Östra Götaland ökade den med 2 enheter från 34 till 36.
 • I Stockholm och Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med vardera en enhet till 49 respektive 51.
 • Skåne ligger fortsatt i topp på samma nivå tredje månaden i rad, 57 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 februari till 3 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna

mar-20feb-20jan-20dec-19nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19
474543434246383840322718

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer