Sparande

Spara tusentals genom att gå ur svenska kyrkan

gå-ur-svenska-kyrkan
Skriven av Svante Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Kanske har du märkt i deklarationen att du får betala en avgift varje år som kallas för kyrkoavgift? Att vara medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund är helt frivilligt och därför är också kyrkoavgiften frivillig. Vi ska ta och titta lite närmare på vad det innebär att vara medlem i Svenska kyrkan och vad det kostar. Vi ska också undersöka hur man går ur Svenska kyrkan utifall man vill lägga pengarna på något annat istället.

Vad kostar det att vara medlem i Svenska kyrkan?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Begravningsavgiften går inte att undvika

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur mycket kan man spara på att gå ur Svenska kyrkan?

Låt oss göra ett räkneexempel. En person med en bruttolön på 35 000 kronor sparar cirka 280 kronor i månaden på att gå ur Svenska kyrkan (räknat på en kyrkoavgift på 0,85 procent, d.v.s. exklusive begravningsavgiften som ändå är obligatorisk). På ett år blir besparingen i detta fall 3360 kronor.

Låt oss anta att personen i fråga investerar pengarna regelbundet och lyckas få en årlig avkastning på 8 procent, vilket är rimligt om man sparar i t.ex. en indexfond på börsen. På 25 år har sparkapitalet från skippade medlemsavgifter hunnit växa till 265 287 kronor. Det regelbundna sparandet tillsammans med ränta-på-ränta-effekten är det som tillsammans gör det så kraftfullt.

Nu är det en grov förenkling som inte tar hänsyn till löneökningar, inflation och eventuella förändringar i skattesatsen, men det illustrerar fallet väl.

Vem är medlem i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan var statskyrka i Sverige från 1536 till år 2000 då den separerades från staten genom ett riksdagsbeslut. Innan 1996 blev alla barn automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om föräldrarna var det. Efter 1996 blir alla som döps automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Idag har Svenska kyrkan cirka 6 miljoner medlemmar, vilket gör det till det klart största trossamfundet i Sverige.

Ett förtydligande: kyrkoavgiften vs medlemskap i Svenska kyrkan

Det kan vara lätt att tro att kyrkoavgiften alltid är detsamma som medlemskap i Svenska kyrkan. Faktum är att man kan betala medlemsavgiften till 17 andra trossamfund i Sverige via skattsedeln. Det fungerar på samma sätt som när man betalar avgiften till Svenska kyrkan och sker genom att man ger sitt samtycke till trossamfundet i fråga. Det kan vara bra att känna till att om man ger sitt samtycke till en annan församling behöver man anmäla sitt utträde ur Svenska kyrkan för att inte få betala dubbel avgift. Det är inte bara kristna samfund som finns med på listan utan där finns även ett antal muslimska församlingar. De flesta trossamfund har samma avgiftsnivå som Svenska kyrkan. Med detta sagt avser kyrkoavgiften för en överhängande majoritet av svenska folket ändå medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur går man ur Svenska kyrkan?

Det är inte alls krångligt att gå ur Svenska kyrkan och det kostar inget. Det finns tre sätt att gå ur Svenska kyrkan:

 1. Blankett: Ladda ner och fyll i blanketten för utträde som finns att hämta på Svenska kyrkans hemsida. Blanketten skickar du in till din församling. Blanketten finns att hämta här.
 2. Brev: Istället för att fylla i blanketten kan man skriva ett brev till församlingen och anmäla sin önskan om utträde. Även handskrivna brev godtas. Samma uppgifter som på blanketten måste finnas med, d.v.s. namn, personnummer, gatuadress, postadress, ort och datum och namnteckning.
 3. Besök: Det går också bra att boka in ett möte med församlingens kyrkoherde och anmäla sitt utträde muntligen.

Vad används kyrkoavgiften till?

För den som är medlem i Svenska kyrkan går kyrkoavgiften först och främst till det lokala församlingsarbetet. Till det hör arbete med öppna förskolor, hjälparbete för att stödja utsatta människor, krishjälp, samtalsstöd, konserter och andra evenemang, underhåll av kyrkobyggnader och aktiviteter för de äldre, med mera.

Anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan

Om man väljer att gå ur Svenska kyrkan bör man vara medveten om att man frånsäger sig vissa rättigheter. Dessutom finns det ett antal andra argument som är av mer allmännyttig karaktär som kan behöva ta ställning till.

Anledningar till att fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan:

 • Om man vill ha kyrklig vigsel, d.v.s. bröllopsceremoni i kyrkan, måste minst en av makarna vara medlem i Svenska kyrkan.
 • Om man inte är medlem i Svenska kyrkan kan man inte få en kyrklig begravningsceremoni. Begravningsceremonin fyller ofta en viktig funktion för de efterlevande och det kan finnas en poäng med att inte frånta dem denna möjlighet.
 • De svenska kyrkobyggnaderna representerar ett rikt svenskt kulturarv. Även om kyrkan får pengar för underhåll genom statsbudgeten (460 miljoner 2018) räcker det inte till för att finansiera bevarandet av kyrkobyggnaderna.
 • Kyrkan är också en kulturbärare som bevarar de svenska traditionerna som exempelvis lucia, julfirande och påskfirande.
 • För att rösta och ha möjlighet att bli vald i kyrkovalet måste man vara medlem. De flesta politiska partierna deltar i kyrkovalet eftersom kyrkan har ett inflytande i samhället.
 • Kyrkan genomför olika former av hjälparbete till fördel för utsatta personer både i Sverige och utomlands.

Anledningar att gå ur Svenska kyrkan

Här listar vi de främsta argumenten för att gå ur Svenska kyrkan:

 • De pengar som man kan spara på att gå ur Svenska kyrkan (se räkneexemplet ovan) är ett starkt argument. Samtidigt är det bara en sjättedel av dem som lämnar kyrkan som gör det av ekonomiska skäl.
 • För den som inte tror på Gud eller har en annan religion än kristendomen kan det kännas mindre relevant att betala en avgift till ett kristet trossamfund.
 • Det kan gå att gifta sig i kyrkan även om inte någon av makarna är medlem. Kyrkoherden kan nämligen välja att viga ett par ändå, även om man får vara beredd på att betala en avgift i sådana fall.
 • Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att delta i julfirande, gå på konserter eller delta i gudstjänsterna.

Artikeln senast granskad: 13 maj, 2024

Om författaren

Svante Hansson

Aktiesparare och Japan-entusiast. Driver Buffert.se tillsammans med min tvillingbror Axel Hansson. Som systemutvecklare i grunden så står jag för den tekniska biten av Buffert.se

4 Kommentarer

 • “Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att delta i julfirande, gå på konserter eller delta i gudstjänsterna”
  faktiskt inte heller för att delta i kyrkans barngrupper, ungdomsgrupper eller vuxengrupper, inte heller för att kunna få del av en matkasse när pengarna tryter eller kanske få hjälp av kyrkans diakon med att söka pengar ur rätt fond så tänder o glasögon blir uppdaterat, inte heller för att få en kopp kaffe o fika, kanske ett par nya skor eller en varm jacka
  fast
  julfirande är det du gör hemma med tomte o julgran, kyrkan firar i väntan på Jesu födelse vilket kallas för Advent, allt detta inbegrips i ordet gudstjänst (även julotta, julnattsmässa och alla andra gudstjänster)
  “Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.” rätt men ändå fattas info, den täcker givetvis också en jordbegravning, alltså en grävd grav utan kremation, samt att det är viktigt att förstå skillnaden på begravningsplats och gravplats.

 • Går man ur så får man typiskt ha sin begravnings-ceremoni förpassad till ett kapell bakom kyrkan, dvs inte i kyrkorummet. Men det brukar gå det också. Jag har som gäst varit med när folk har med en kassettspelar-radio, spelar “It’s a Heartache” med Bonnie Tyler, begravningsförrättaren berätta en historia om den avlidne och gästerna får lite tillfälle att träffas och prata.

 • Hej,
  Jag har portugisiskt medborgarskap och kommer att flytta till Portugal inom kort. Kan man få tillbaka sin begravningsavgift

Kommentarer