Nyheter

Höjt barnbidrag och studiebidrag 2018

Kvinna viftar med pengar
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Den 1 mars i år fick cirka 1,3 miljoner svenska familjer höjda barn- och studiebidrag. Höjningen innebär 200 kronor extra per barn, varje månad. Vi ska ta och undersöka lite närmare vad höjt barnbidrag och studiebidrag 2018 innebär.

Första höjningen på länge

Det är regeringen som föreslår när barnbidraget och studiebidraget ska höjas. Att vi fick höjt barnbidrag och studiebidrag 2018 var ett resultat av den budgetproposition för 2018 som regeringen lade fram i september 2017. Det är faktiskt första gången som barnbidraget och studiebidraget höjs på 12 år.

Tidigare låg barnbidraget och studiebidraget på 1050 kronor. Den nya nivån motsvarar en höjning på 19 procent. Att bidragen höjs är inte så konstigt egentligen med tanke på att inflationen sakta urholkar värdet av bidragen.

Flerbarnstillägget höjs inte

I Sverige premieras familjer med fler barn genom flerbarnstillägget. Utöver barnbidraget betalas ett extra bidrag ut för varje barn från och med det andra barnet och till och med det sjätte. Tillägget ökar gradvis för varje nytt barn.

Flerbarnstillägget påverkas dock inte av höjningen. Däremot omfattar höjningen av barnbidraget 2018 även delat barnbidrag.

Vad måste man göra för att få höjt barnbidrag eller studiebidrag?

Barnfamiljer och gymnasieelever behöver inte göra något alls för att få rätt till höjt barnbidrag respektive studiebidrag 2018. Försäkringskassan anger det nya högre beloppet på insättningsbeskedet eller på utbetalningskortet för barnbidraget. CSN ansvarar för utbetalningen av studiebidraget.

Det höjda barnbidraget började betalas ut i sin helhet från och med mars 2018. Höjt studiebidrag kunde man först få i juli 2018 då lagen började gälla. Den uppmärksamme märkte då att den första utbetalningen av studiebidraget var större, vilket beror på att det höjda studiebidraget betalades ut retroaktivt från mars 2018.

Vem har rätt till barnbidrag?

Alla som bor i Sverige och har barn får automatiskt barnbidrag. Det finns två villkor för att man ska få barnbidrag.

  • Det ena är att barnet måste vara yngre än 16 år och bo i Sverige (även om det finns lägen då man kan få barnbidrag även om barnet bor i annat EU/EES-land eller i Schweiz)
  • Det andra villkoret är att du måste vara försäkrad, något som man är per automatik om man bor i Sverige.

Om man har minst två barn får man flerbarnstillägg. Barnbidraget och flerbarnstillägget är skattefritt.

Så här mycket får en familj efter höjningen av barnbidraget 2018:

Antal barnBarnbidragFlerbarnstilläggTotaltTotalt per barn
11250Inget12501250
2250015026501325
3375073044801493
45000174067401685
56250299092401848
675004250117501958

Vem har rätt till studiebidrag?

När barnet har fyllt 16 år har man inte längre rätt till barnbidrag. Om barnet börjar på gymnasiet får man däremot ett studiebidrag istället. Familjer som har flera barn får behålla flerbarnstillägget när barnbidraget övergår i studiebidrag, men man måste anmäla sig via en blankett. Rätt till studiebidrag har man även om man läser på Komvux, folkhögskola och vissa andra statliga skolor.

Studiebidraget får man behålla fram tills man fyllt 20 år. Om studierna fortsätter därefter är det studiemedel som gäller.

Artikeln senast granskad: 14 november, 2018

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer