Nyheter

Inflationstakten föll kraftigt i april

Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) sjönk 0,3 procent i april jämfört med föregående månad enligt SCB.

KPIF var -0,4 procent i april 2020, ner från 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser. Månadsförändringen från mars till april var -0,3 procent, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE

IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100)332,90‑0,3‑0,4
KPIF (1987=100)217,59‑0,3‑0,4
KPIF-XE (1987=100)207,020,11,0

Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser, men även priser på logi, kläder, rekreationstjänster och teletjänster bidrog till att KPIF sjönk. Prissänkningarna motverkades av högre priser på frukt och grönsaker, inventarier och hushållsvaror samt sport- och friluftsutrustning.

Månadsförändringen från mars till april ligger på -0,3 procent. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,6 procent.

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet nedan visar månadseffekter för de varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen i KPIF. Till exempel så sjönk drivmedelspriserna i år medan de vid samma period de två senaste åren höjdes.

Effekt på månadförändringen i KPIF under april 2018–2020 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Det senaste 12 månaderna

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var -0,4 procent i april 2020, en nedgång från mars då inflationstakten var 0,6 procent.

Inflationstakten påverkades av lägre priser på el och drivmedel. Även kläder och skor, rekreation och kultur och post- och telekommunikationer hade lägre priser jämfört med samma period föregående år.

Prisnedgångarna motverkades som mest av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Det skedde även prishöjningar för restaurangbesök, nyttjande av egnahem, avgifter för hyres- och bostadsrätt samt diverse varor och tjänster.

”Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått”, skriver SCB.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer