Nyheter

Information kring korttidsarbete och aktieutdelning

Tillväxtverkets förtydligande av korttidsarbete
Skriven av Angelica Hedman

Tillväxtverket förtydligar nu informationen till företagen som har stöd för korttidsarbete. Det blir inget permitteringsstöd för företag som vill göra utdelningar eller ge koncernbidrag.

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag, meddelar Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

– Vi har varit tydliga redan innan ansökningarna öppnade att aktieutdelningar inte är lämplig att göra samtidigt som man uppbär stödet. Vi förtydligar nu informationen ytterligare, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Stöd för ekonomisk kris

Företag som har ansökt om permitteringsstöd har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronakrisen. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet fattas kring en ansökan.

Ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller liknande som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, kan inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd, skriver Tillväxtverket.

Tillväxtverket skriver också att koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som aktieutdelning när det kommer till beviljande av korttidsstöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren, vilket också innebär att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Hela räkenskapsåret bör uppmärksammas

Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska leda till att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd.

Dock ska en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget har stöd tas i hänsyn. Bedömningen är att det i huvudsak är stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret uppmärksammas för att kontrollera att stödet inte missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär att företaget troligtvis inte har sådana allvarliga ekonomiska svårigheter för att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stödet finns.

Samma regler gäller för mindre företag

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av företag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre företag ska kunna bortses från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man har stöd.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer