Nyheter

Klimatförändringarna är en möjlighet för katastrofobligationer

katastrofobligation
Skriven av Angelica Hedman

Det går att tjäna pengar på katastrofer som coronaviruset och samtidigt hjälpa de som har det svårt, detta enligt Sveriges enda portföljförvaltare av katastrofobligationer.

Katastrofobligationer även kallat cat bonds och fonder som investerar i dessa har ökat som intressanta investeringsalternativ för framför allt professionella investerare. Trots att coronakrisen redan har utlöst en stor försäkring i form av en cat bond kan man se att värdet ökar.

“Tillgångsslaget växer cirka 15 procent per år. Investerarna är i huvudsak stora pensionsfonder och försäkringsbolag”, säger Robert Lindblom, vd och partner på Entropics.

Den årliga tillväxten för marknaden globalt har varit 16 procent under perioden 2002-2019, enligt analysföretaget Artemis. Vid finanskrisen kunde man se ett större dipp. Sedan Katastrofobligationer tog fart igen har den årliga tillväxten varit 13 procent, perioden 2010-2019.

Enligt Swiss Re Cat Bond Total Return Index gav cat bonds under första kvartalet i år en avkastning på minus 0,10 procent. Under samma period utvecklades aktie- och obligationsmarknaderna med cirka minus 20 procent. Under ett normalår ligger den långsiktiga totalavkastningen för det internationella catbondsindexet Swiss Re Cat Bond Total Return index på 7 procent.

Vad är katastrofobligationer

Katastrofobligationer är en form av företagsobligationer där kreditrisken är utbytt mot en återförsäkringsrisk. En cat bond agerar på naturkatastrofer som är lågfrekventa men som namnet avslöjar katastrofala när de väl sker. Obligationen ger avkastning när sådana naturkatastrofer uteblir. Om katastrofer däremot inträffar betalas hela eller delar av obligationen ut för återuppbyggnad och hjälpinsatser för det som drabbats.

Katastrofobligationerna löper normalt på tre till fem år och ger under tiden en kupongränta. När löptiden går ut får investeraren tillbaka principalbeloppet.

Catbondmarknaden har existerat sedan 1992 och växer nu snabbt på institutionssidan. “Däremot är det tämligen okänt på konsumentsidan”, säger Robert Lindblom.

Företaget Entropics

Entropics startade 2013 och har förvaltat en fond med inriktning mot katastrofobligationer sedan 2015. Företaget är Sveriges hittills enda specialistförvaltare för katastrofobligationer. Svenska investerare är bland annat Första och Tredje AP-fonden.

“Tillgångsslaget har gett positiv avkastning i år när mycket annat har gått ner. Även coronakrisen visar att det är okorrelerat mot aktier”, säger Robert Lindblom.

Företagets fond SEF Entropics Cat Bond A har en avgift på 1,76 procent. Fonden ligger under ett år på plus 6,79 procent. På fem års sikt är fonden upp 0,14 procent. Fonden var fram till i april öppen även för konsumenter. Däremot är Entropics målgrupp framåt helt inriktad på institutioner.

Utbetalningen till coronakrisen

Risken för investeraren är att försäkringen löser ut, detta har skett i år med en försäkring utställd av Världsbanken mot coronaviruset där utbetalningen blev omkring 200 miljoner dollar.

“Det är en väldigt liten del av Världsbankens utbetalningar i samband med coronakrisen. Det har varit lite av en testballong för att se om offentliga organisationer kan få uppbackning av kapitalmarknaden för att hantera den här typen av risker. Det fungerade i huvudsak som förväntat”, säger Robert Lindblom.

Utbetalningen av coronaförsäkringen gick till organisationen WHO för att arbeta med att begränsa smittspridningen i världens 77 fattigaste länder. Världsbanken är vanlig utställare och försäkringarna finansieras dels av länderna själva, dels med biståndspengar.

“För investerarna i obligationerna innebär det att de bidrar till något bra”, säger Robert Lindblom.

Skydd mot katastrofer

Obligationerna för pandemier utgör bara 1 procent av den totala catbondmarknaden. Majoriteten av katastrofförsäkringar går till stormskydd. Skogsbränder, översvämningar och jordbävningar är andra vanliga skyddsområden.

Den största marknaden är skydd mot orkaner i USA, därefter Japan med skydd mot tyfoner. Därefter följer övriga Asien och Europa. Förnyelser av försäkringarna sker vid vissa datum beroende på region. Det vanligaste är årsskiftet april och månadsskiftet juni-juli.

“När du köper obligationerna bidrar du till att prissätta klimatriskerna och samtidigt till att göra det möjligt för människor att teckna försäkringsskydd”, säger Robert Lindblom.

Det sker just nu stora globala förändringar till följd av uppvärmningen av jordens atmosfär på grund av mänsklig aktivitet.
“Klimatförändringarna är en stor möjlighet för catbondmarknaden att växa och ta en större del av de här riskerna”, säger Robert Lindblom.

Entropics ser redan i dag att det kommer obligationer som täcker nya områden. Det finns också försäkringar i flera led. Exempelvis fonder som får nya risker i portföljerna.

“Då dyker det upp fonder som täcker inställda OS, inställda fotbolls-VM och andra lågfrekventa försäkringsrisker. Den här typen av investeringar kan liknas vid investeringar i onoterade bolag. Risken är generellt större i private deal-fonderna, men avkastningen större än i catbondportföljen”, säger Robert Lindblom.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer