Nyheter

Negativt nettosparande i fonder under mars

fonder i mars
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Nettosparandet i fonder under mars var kraftigt negativt och uppgick till -98,3 miljarder kronor. Det gjordes stora nettouttag från aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder, medan korta räntefonder uppvisade omfattande nettoinsättningar.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 585 miljarder kronor och uppgick vid utgången till 4.271 miljarder. Av den samlade fondförmögenheten var 2 452 miljarder (motsvarande 57 procent) placerade i aktiefonder, enligt månadsstatistik från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Det totala nettoutflödet från fonder i mars på 98,3 miljarder kronor utgör det största nettouttaget som uppmätts under en enskild månad och motsvarar 2 procent av den samlade fondförmögenheten, visade statistiken.

Nettosparande i fonder 2020 mdkr

marsTotalt 2020 jan – mar
Aktiefonder-80,2-76,9
Blandfonder-27,5-27,0
Långa räntefonder-21,6-16,3
Korta räntefonder-31,6-34,4
Hedgefonder-0,7-1,8
Övriga fonder0,10,4
Summa-98,3-87,3

Extrem oro präglade världens aktiemarknader under mars månad och Stockholmsbörsen tappade med drygt 13 procent (inklusive utdelningar). Främst var det aktiefonder som spararna valde att dumpa, där beräknades nettouttagen till hela 80,2 miljarder kronor. Störst var uttagen från Sverigefonder och globalfonder, följt av branschfonder och Nordamerikafonder.

Blandfonder och långa räntefonder visade nettouttag på 27,5 respektive 21,6 miljarder. Det gjordes däremot under mars månad nettoinsättningar i korta räntefonder på 31,6 miljarder kronor.

”Coronakrisen har under mars hållit hela världen i sitt grepp med stor oro och kraftiga börsfall som följd. Trots värdeminskning och stora nettouttag kan det vara värt att påminna om att spararnas fondförmögenhet nu ändå är på samma nivå som under inledningen av 2019. Erfarenheten från tidigare kriser är att det inte är frågan om utan hur länge det dröjer innan vi ser en återhämtning i ekonomin och på världens aktiemarknader”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Det totala nettosparandet i långa räntefonder var negativt under mars, -21,6 mdkr, där företagsobligationsfonderna drog ned hela statistiken med ett nettoutflöde om -23,0 miljarder kronor. Däremot hade övriga långa räntefonder ett positivt nettosparande om 1,4 miljarder kronor.

Nettosparande och förmögenhet i långa räntefonder 2020, mkr

NettosparandeFondförmögenheten
marsjan – mar2020-03-31
Företagsobligationsfonder-23 011-17 205143 285
Övriga långa räntefonder1 376891310 446
Summa långa räntefonder-21 635-16 314453 731

Siffrorna som används i tabellerna är tagna från Fondbolagens hemsida och hämtades 2020-04-17.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer