Aktieutdelning

Det brukar ofta talas om att folk får utdelning från sina aktier, eller att företagare väljer att ta ut en del av företagets vinst i utdelning.

Men vad innebär aktieutdelning? Ger alla aktier utdelning? Hur fungerar det egentligen? I den här artikeln får du lära dig det du behöver veta om aktieutdelningar.

Vad innebär en aktieutdelning?

En aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sina innestående tillgångar, från bolaget, till aktieägarna. I de flesta fall är det när bolag går med vinst som de väljer att dela ut en viss del av vinsten.

Både börsnoterade och privata aktiebolag kan ha utdelningar. Många privata företagare väljer att ha aktieutdelning av skatteskäl, då det är mer lönsamt än att själv ta ut allt i lön.

Ger alla aktier utdelning?

Nej. Det är upp till bolagsledningen och majoritetsägarna att besluta om bolaget ska dela ut pengar. De bestämmer även hur mycket som ska delas ut, samt när utdelningen sker. När det gäller bolag på börsen är det vanligast att stora och mogna bolag med stabila vinster delar ut en del av vinsten.

Mindre bolag, eller bolag som håller på att expandera, brukar istället välja att återinvestera vinsten i den egna verksamheten. De bolagen har oftast ingen utdelning.

Hur ofta får du aktieutdelningar?

Det varierar från bolag till bolag hur ofta de har aktieutdelning. Bland svenska bolag på börsen är det vanligt att utdelningen kommer på årsbasis. Många välkända svenska företag har sina aktieutdelningar på vårkanten, omkring april-maj. Det förekommer även att svenska bolag har utdelning halvårsvis, eller till och med kvartalsvis. Bland så kallade preferensaktier är det vanligt att utdelningarna kommer fyra gånger per år.

Läs mer: Vi har skrivit en artikel här om vilka aktier som har utdelningar varje månad för dig som vill lära dig mer.

Hos amerikanska bolag är det vanligast att utdelningarna kommer varje kvartal. Det förekommer dock även där att vissa företag har andra utdelningsmodeller, till exempel var sjätte månad. En del företag har utdelning så ofta som varje månad.

Svenska bolag som har aktieutdelningar

Vi baserar våra favoriter på svenska bolag som haft stabila utdelningar i minst 10 år.

BolagDirektavkastning
Castellum3,13%
Loomis2,22%
Alfa Laval1,82%
Investor1,79%
Hufvudstaden1,72%
Assa Abloy1,45%
Beijer Ref1,20%
Vitec Software Group0,47%
Nibe0,43%

Siffrorna som används i tabellen nedan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2021-06-28.

Varför vill företagen dela ut pengar?

Att ett bolag vill dela ut pengar i aktieutdelning beror oftast på att de inte kan använda alla pengar för att växa. Detta gäller ofta för mer mogna bolag. Då kan de välja att ha aktieutdelningar och ge tillbaka en del av vinsten till aktieägarna istället, vilket även hjälper till att skapa kapitalbalans hos företaget.

De pengar som inte kan återinvesteras för att få företaget att växa fyller en viktigare funktion om de delas ut, än om de blir kvar i företagets eget kapital. Annars kommer vinsten jämfört med innestående kapital att bli mindre över tid, vilket inte är eftersträvansvärt.

Betalar du skatt på dina utdelningar?

Om du har svenska aktier på ett så kallas ISK eller en kapitalförsäkring, är utdelningen inte skattepliktig.

Om du istället har aktierna i en aktiedepå betalar du skatt precis som du gör för övriga vinster på ett sådant konto.

Om du har utländska aktier betalar du dessutom en utländsk källskatt, oavsett vilken kontotyp du har dina aktier i. Hur mycket den skatten ligger på kan variera beroende på vilket land aktierna är noterade i, men många gånger ligger källskatten på 15%.

Om du har en Kapitalförsäkring har du ofta möjlighet att få tillbaka pengarna du betalat i källskatt. Många banker sköter detta åt dig, men det kan dröja flera år innan du får igen pengarna. Om inte banken hjälper dig med detta kan du själv ansöka om att få tillbaka källskatten.

Vill du veta mer om aktier, fonder eller privatekonomi? Besök gärna Pengar.gg för att lära dig mer.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.