Existensminimum & förbehållsbelopp

En person som försatt sig i skuld och hamnat i Kronofogdens register med registrerade skulder kan genomgå något som heter skuldsanering för att på så vis komma ur skuldfällan. Detta innebär att Kronofogden sätter ett existensminimum vilket är summan som du som privatperson får behålla för att leva på. Resterande av dina inkomster går till att betala de fordringsägare som du är skyldig pengar. Det är Kronofogden som bestämmer hur pengarna skall fördelas i detta fall.

När du får skuldsanering beviljad innebär det att du går med på att leva på denna summa under fem år eller fram till att skulderna är betalade till fullo. Den som inte har skäliga möjligheter att själv betala av sina skulder inom tidsperioden eller den som haft dessa skulder länge kan beviljas skuldsanering och att leva på existensminimum.

Vilka utgifter ingår i existensminimum (också kallat förbehållsbelopp)?

När du får skuldsanering räknar Kronofogden ut hur mycket du får behålla varje månad baserat på dina inkomster och vissa utgifter. I dessa ingår boendekostnader, mat, vissa försäkringar (som till exempel hemförsäkring) samt telefonabonnemang. Även hygienartiklar, vissa kläder samt en del transporter kan ingå i beloppet beroende på vilka behov du har av dessa baserat på ditt jobb och eventuell skola. Existensminimum används inte som officiellt begrepp för den som genomgår skuldsanering. Istället refererar Kronofogden till det förbehållsbelopp som du och ditt hushåll får behålla varje månad.

Kronofogden använder sig av ett normalbelopp som bas

För att räkna ut ditt existensminimum använder sig Kronofogdens handläggare av basbelopp som bestäms per år.

För närvarande gäller följande normalbelopp i Sverige:

  • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller de som är sambor
  • 2 662 kronor för barn upp till 6 år
  • 3 064 kronor för barn som är 7 år eller äldre

Det belopp som gäller för just ert hushåll baseras alltså på samtliga medlemmar i hushållet, inte bara dig som har skulder hos Kronofogden. Har du barn innefattas också de i beräkningarna, allt för att ni skall få en skälig summa att leva på varje månad. En eventuell partners inkomst kommer dock inte att tas för att betala fordringsägare, endast du som är skyldig pengar kommer att få pengar tagna från din lön under perioden och detta kallas för löneutmätning.

Bidrag påverkar existensminimum

Vad som är viktigt att tänka på när det kommer till existensminimum är att bidrag av olika slag påverkar vilken slutlig summa du får behålla varje månad. Får du till exempel bostadsbidrag så beräknas hyran som den summa den kostar minus bidraget.

Skuldsanering och existensminimum kan vara en väg framåt

Att leva på existensminimum är tufft för alla inblandade men kan samtidigt vara en väg framåt mot ett skuldfritt liv. Det ger helt enkelt dig som tagit felaktiga beslut tidigare i livet en möjlighet att göra en förändring och få en ny chans att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden. Du som är intresserad kan få information och ansöka om skuldsanering direkt hos Kronofogden.

Artikeln senast granskad: 5 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.