Preferensaktie

Preferensaktier är typ av aktie har företrädesrätt vid utdelning eller likvidation. Med andra ord har ägarna till dessa aktier företrädesrätt till bolagets tillgångar vid exempelvis en konkurs.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.