Nyheter

Regeringens åtgärder för att hjälpa ekonomin

Ekonomiska åtgärder
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

I dag överlämnar regeringen årets ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för 2020 med ytterligare åtgärder för att bekämpa det allvarliga ekonomiska konsekvenserna på grund av corona viruset. Det handlar om åtgärder för över 100 miljarder kronor.

Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen genom att begränsa smittspridningen, och alla som arbetar med sjukvård och smittskyddsarbete ska ha de verktyg och resurser som behövs. Konsekvenserna för företag och jobb ska motverkas samt ge möjlighet till ekonomisk trygghet och omställning för de som nu blir arbetslösa. Åtgärderna ska också skapa förutsättningar för återhämtning efter krisen, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Konsekvenser för svenska jobb och företag

Företagare upplever stor osäkerhet på grunda av corona viruset och många vet inte om deras verksamhet kommer att överleva samt hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet arbetslösa har regeringen presenterat flera krispaket med åtgärder för minskade kostnader, stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter.

“Regeringen har föreslagit ett system för stöd vid korttidspermittering. Fler företag ska överleva och färre anställda ska bli av med jobbet. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för de första 30 anställda under fyra månader är på plats, även egenavgifterna har satts ned. Staten kommer tillfälligt att ersätta arbetsgivarnas sjuklönekostnader och egenföretagare med F-skattsedel ersätts genom sjukpenning under dag 1 till 14 i sjukfallet”, rapporterar regeringen.

Trygghet för arbetslösa

Trots åtgärderna för att stötta livskraftiga företag kommer många att bli av med jobbet. I och med rådande konjunkturläge har flera tillfälliga förändringar i A-kassan införts, vilket gör det lättare att kvalificera sig för försäkringen vilket i sin tur innebära en ökad ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös. Arbetsförmedlingen föreslås också få ytterligare medel för att hantera en ökad arbetslöshet och säkerställa en likvärdig service i hela landet, meddelar regeringen.

Medel kommer också ges för att fler ska kunna delta i insatser som leder till arbete, som arbetsmarknadsutbildning, extratjänster samt stöd– och matchningstjänster. Det föreslås också fler platser på universitet och högskolor, yrkeshögskolan, yrkesvux och folkhögskolan.

Fortsatt kamp efter krisen

Efter kampen mot virusutbrottet ska finanspolitiken koncentreras mot att stödja en snabb återhämtning. Företag som använder korttidspermittering och olika likviditetsstöd ska snabbt kunna återgå till fullt resursutnyttjande.

Regioner och kommuner kommer ges generella resursförstärkningar för att klara av det ansträngda ekonomiska läget. Regeringen föreslår att 20 nya miljarder tillförs 2020, varav 12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Tillskotten bidrar till resurser för vård, skola, omsorg och kollektivtrafik.

Konsekvenser för de offentliga finanserna

Svensk ekonomi står väl rustad för att hantera den lågkonjunktur som förväntas följa av corona viruset. Samtidigt förväntas de offentliga finanserna kraftigt minska under 2020 till följd av konjunkturnedgången och de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för att mildra konsekvenserna av corona krisen. I takt med att ekonomin gradvis återhämtar sig förväntas också de offentliga finanserna bli starkare, rapporterar regeringen.

Utgiftstaket bör höjas

Utöver de åtgärder som redan föreslagits på grund av smittspridningen är det i nuläget svårt att se vilka behov av statliga åtgärder på utgiftssidan som kan komma att behövas framöver. På grund av den rådande situationen anser regeringen att det är av vikt att kunna vidta nödvändiga åtgärder, något som den fastlagda nivån på utgiftstaket inte ger möjlighet till. Regeringen anser därför att en höjning av utgiftstakets nivå 2020 med 350 miljarder kronor till 1 742 miljarder kronor är motiverad.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer