Nyheter

Rekordår för svenskarnas pension

Rekord år för pension
Skriven av Angelica Hedman

2019 blev ett rekordår för flera AP-fonder. Det är det bästa året sedan starten på det nya reformerade pensionssystemet med en ökning på flera miljarder i pensionskassan. Däremot förväntats det bli svårt att få samma goda avkastning de kommande tio åren.

Flera AP-fonder redovisar rekordsiffror. Efter att fonderna nu har publicerat sina bokslut för 2019 kan man se ett starkt resultat för första, andra och fjärde AP-fonden, där fjärde AP-fonden hade sitt bästa år sen 2001.

Vad är AP-fonderna

AP-fonderna har som uppdrag att förvalta pensionskapital inom det allmänna pensionssystemet både för dagens och morgondagens pensionärer. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, där AP-fonderna AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6 förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. AP7 förvaltar kapital i premiepensionen (PPM). 

AP4-fonden gör sitt bästa år sen 2001

AP4-fondens avkastning och resultat för 2019 är de högsta sedan starten av det nya pensionssystemet 2001. Årets starka utveckling på de finansiella marknaderna behöver samtidigt ses i ljuset av den mycket tuffa avslutningen på 2018 med kraftigt fallande börser och stigande räntor, säger Niklas Ekvall, vd på AP4, i en kommentar.

Fonden hade en avkastning på 21,7 procent för 2019. Jämfört med snittavkastningen på 9,9 procent under hela 2010-talet. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och det totala fondkapitalet uppgick till 418 miljarder kronor.

Andra AP-fonder slår rekord

Första AP-fonden gjorde sitt bästa år på tio år med en avkastning på 15,1 procent. Resultatet landade på 48,6 miljarder kronor och fondkapitalet uppgick till 366 miljarder kronor.

Teresa Isele, tillförordnad vd för Första AP-fonden säger att det innebär att vi med god marginal överträffar våra långsiktiga mål.

Andra AP-fonden nådde sitt högsta resultat någonsin 2019. Det landade på 53 miljarder kronor. Avkastningen var på 15,9 procent och det totala kapitalet uppgick till 381 miljarder kronor.

Även tredje AP-fonden noterade sin bästa årliga avkastning på tio år, 17,6 procent. Resultatet för förra året uppgick till 59,5 miljarder kronor.

Sjätte AP-fonden har ännu inte redovisat sitt bokslut för 2019.

Framtiden ser inte lika ljus ut

Glädjande siffror för pensionskassan men tuffare år väntar.

Ser vi i stället framåt blir det enligt vår bedömning en stor utmaning att under nästkommande tio år uppnå en lika god avkastningsnivå. På grund av det mycket låga ränteläget med förväntad negativ real avkastning kombinerat med höga värderingar  kan vi förvänta oss en lägre avkastning framöver, säger Niklas Ekvall i en kommentar.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer