Nyheter

Så påverkas din ekonomi av lägre inflation

Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Inflationen i januari 2020 saktade in mer än väntat, vilket innebär att varken konsumentpriser eller löner ökar. Inflationen är ett mått som ofta diskuteras i nyheterna. Men vad betyder inflationen för din ekonomi?

Inflation är ett mått på hur mycket priset har ökat eller minskat i snitt på de varor och tjänster som sålts i Sverige under en månad från förra månaden och från samma månad förra året. Genom inflationen kan du se om du får mer eller mindre för dina pengar. Inflationen påverkar även dina lån indirekt.

Så påverkar inflationen dina lån

Riksbanken har som mål att hålla inflationen runt 2 procent. Inflationsmåttet som används kallas för KPIF och traditionellt har Riksbanken använt måttet för att styra reporäntan. En hög reporänta innebär att det blir dyrare att låna pengar och en låg reporänta innebär att det blir billigare att låna.

Riksbanken har traditionellt sänkt eller behållit reporäntan på en låg nivå om inflationen varit låg eller bedömts vara låg under en längre period. Om inflationen däremot varit hög eller bedömningen varit att den kommer öka under lång tid så har Riksbanken höjt reporäntan.

Vad påverkar inflationen

Inflationen påverkas av flera faktorer:

  • Prissättning – Priset på olika varor och tjänster viktas efter betydelse och ger totalt en bild av prisutvecklingen i stort.
  • Handelskrig – Vilket kan ge högre tullpriser på råvaror vilket i sin tur påverkar tillgång till produkter inte bara i Sverige utan i hela världen.
  • Löner – Höjda löner samt andra ökade kostnader för att producera varor och tjänster höjer inflationen.
  • Väder – På grund av det värma vädret under januari 2020 minskade elpriserna som i sin tur sänkte inflationen.

Varför styr Riksbanken inflationen

Anledningen till att Riksbanken styr inflationen beror på att om inflationen är låg finns en risk att hela ekonomin hålls igen. Om detta händer kan det resultera i mindre investeringar, högre arbetslöshet och att hushållen inte konsumerar varor,. Vilket leder till en nedåtgående spiral. Riksbanken vill då sätta fart på ekonomin genom att göra det billigare att låna. På så sätt lånar fler företag till att investera i sina företag, som i sin tur kan ge mer jobb – Vilket bidrar till att hushållen har mer pengar att spendera.

En hög inflation innebär däremot att ekonomin är het, många är i arbete och det kan till och med råda brist på arbetskraft och företagen satsar stort. Priset ökar snabbt på varor och tjänster vilket innebär att pengarna förlorar i värde.

Sparade pengar förlorar i värde och lånade pengar blir billigare. För att motverka detta höjer Riksbanken reporäntan så det blir dyrare att låna pengar vilket i sin tur påverkar företag som vill investera och behöver låna pengar vilket gör att investeringsviljan stryps. Även hushållens köpvilja begränsas i och med att boendekostnaderna ökar.

Varför höjde riksbanken reporäntan

Riksbanken höjde reporäntan i december men varför de höjde räntan trots att inflationen är under 2 procent är en fråga som många ekonomer ställer sig. Riksbankens motivering är att inflationen på sikt ligger nära nog 2 procent och även fast Svenska ekonomin upplever en nedgång så anser riksbanken att den är på en stabil och god nivå.

Samtidigt kan man se flera orosmoln som kan påverka ekonomin negativt. Allt från USA:s handelskrig med Kina till en oro för kommande aktioner mot EU, Brexit där det fortfarande finns många detaljer att förhandla om, politisk oro och Coronaviruset som påverkar produktionen i Kina.

Kronan en konsekvens av inflationen

Att den svenska kronan försvagats beror på att lägre räntor och lägre inflationsförväntningar, får svenska tillgångar att framstå som mindre attraktiva. Kapital flödar ut och efterfrågan på kronan minskar, vilket gör att växelkursen försvagas ytterligare.

Den svaga kronan innebär att det blir dyrare för oss svenskar att importera och handla utomlands, vilket bidrar till högre priser men det är precis vad Riksbanken vill. En svag krona hjälper till att dra upp inflationen. Men i verkligheten kämpar Riksbanken med att hålla uppe inflationen trots att kronan varit på rekordlåga nivåer.

Artikeln senast granskad: 20 februari, 2020

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer