Nyheter

Så väljer spararna premiepensionsfonder

Premiepensionsfonder
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Skandia har i en ny undersökning med hjälp av Novus kartlagt vilka faktorer som avgör svenskarnas fondval i premiepensionen (PPM). Enligt undersökningen är det fondernas avgiftsnivå som är den främsta faktorn, följt av risknivå och historisk avkastning. Hållbarhet är fortfarande lågt rankat, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

När spararna väljer fonder går 18 procent på avgiftsnivån för att uppnå bästa möjliga avkastning. Därefter anser 15 procent av spararna att risknivån är viktigast och 13 procent anger att historisk avkastning fäller avgörandet vid fondvalet.

Det är klokt att titta på både risknivå och avgifter men vad som är lämplig risk är inte alltid lätt att avgöra, rapporterar Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Man måste titta på risknivån utifrån sin ekonomiska situation, ålder och syfte med sparandet. Med högre risk kommer också möjligheten till bättre avkastning på lång sikt. Historisk avkastning är ofta en olämplig parameter eftersom backspegeln egentligen inte säger något alls om framtiden. En fond som gått upp enormt mycket kan i själva verket tyda på att du ska vara försiktig, säger Mattias Munter.

Hållbarhet kvalar fortfarande inte in på topp tre som avgörande faktor. Bara 8 procent anger hållbarhet som en viktig faktor för val av fond. Det är däremot ett framsteg från tidigare år då endast 5 procent angav detta som avgörande.

Givet att 2019 varit ett år som verkligen satt klimat och hållbarhet i centrum förvånar det att spararna inte lägger mer vikt vid frågan. Vi ser visserligen en uppgång, men det är från låga nivåer och jag hade förväntat mig att vi skulle se ett tydligare avtryck. Samtidigt förväntar sig nog många sparare att alla fonder har ett grundläggande hållbarhetsfokus och att det inte är något man ska behöva leta aktivt efter, säger Mattias Munter.

Så väljer du fond

Hur aktiv du vill vara? Ju mer aktiv du kan tänka dig att vara, desto smalare kan du placera. Du kan välja upp till fem fonder och på så sätt sprida riskerna geografiskt och mellan olika branscher. Vill du inte vara aktiv alls – välj bredare fonder; globala aktiefonder eller offensiva blandfonder.

Så hittar du rätt risknivå
Om du har långt kvar till pensionen, tio år eller mer, kan du välja aktiefonder för din premiepension eftersom det ger bättre möjlighet till avkastning över tid. Ju längre ifrån pension desto högre risk kan du ta. Börjar du däremot att närma dig pension kan det vara läge att dra ner på risken och välja till exempel en blandfond som inte bara investerar i aktier utan även i räntebärande tillgångar.

En tumregel för risk
Har du mindre än tio år kvar till pensionen är en tumregel att ha motsvarande din ålder i räntor och därifrån välja om du vill ta högre eller lägre risk än så. Kom ihåg att premiepensionen bara är en del av den allmänna pensionen vilket talar för att du kan välja lite högre risk här än för exempelvis tjänstepensionen.

Avgiften är inte allt
Avgiften är viktig men det är avkastningen som i slutändan spelar störst roll för din pension. Inom premiepensionen är rabatterna stora och du kan hitta många kvalitetsfonder till lägre kostnad än om du sparar privat.

Vill du veta mer om vad PPM är och vilka fonder du ska välja? Läs mer om premiepensionen (PPM) här. 

Undersökningen omfattar den svenska allmänheten i åldrarna 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension och delmålgruppen 30–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Undersökningen genomfördes 14–20 januari 2020 med 1070 intervjuer. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Du kan läsa hela undersökningen här. 

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer