Nyheter

SEB: Historisk tvärnit i ekonomin

fall i ekonomin
Skriven av Angelica Hedman
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

En mjukare nedstängning dämpar fallet i den svenska ekonomin jämfört med andra länder, men BNP-fallet på 6,5 procent i år bli ändå det största i modern tid. Det skriver SEB i en ny utgåva av sin Nordic Outlook.

Världsekonomin tvärnitar på ett unikt sätt på grund av coronakrisen. Rekordstora stimulanser från regeringar och centralbanker får effekt främst på lite längre sikt och arbetslösheten stiger under hösten till nivåer vi inte sett sedan 1930-talet, skriver SEB.

Enligt huvudscenariot i SEB:s nya prognos Nordic Outlook minskar industriländernas BNP med 7 procent 2020 därefter en ökning med 5 procent 2021. Mjukare nedstängningar dämpar nedgången i svensk ekonomi jämfört med de grannländer som vidtagit mer omfattande nedstängningsåtgärder men BNP-fallet på närmare 7 procent är ändå det största i modern tid samtidigt som arbetslösheten stiger till rekordhöga 14 procent. Den offentliga skulden når 50 procent av BNP och Riksbanken utökar obligationsköpen med ytterligare 300 miljarder kronor.

Jämfört med finanskrisen

Nedgången i ekonomin drivs främst av personalintensiva tjänstesektorer. Vilket är en kontrast jämfört med finanskrisen som främst drabbade kapitalintensiv exportindustri. Fallet i sysselsättning blir däremot inte lika dramatiskt som under 1990-talskrisen men man kan ändå se att arbetslösheten når rekordhöga 14 procent under hösten. En förklaring är att uppgången under 1990-talet startade från en rekordlåg arbetslöshetsnivå nära 1 procent men också att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna då var mer omfattande.

Bopriserna faller med 15 procent

De flesta svenska industrisektorer har lyckats hålla igång produktionen men efterfrågan både inom och utanför landet har fått ett rejält slag och exporten väntas falla med 15 procent i år. Framöver kommer de störda produktionskedjorna skapa nya utmaningar. Investeringar och konsumtion förhindras av indirekta effekter i spåren av lägre kapacitetsutnyttjande, stigande arbetslöshet och fallande bostadspriser.

Sammantaget förväntas bopriserna falla med 15 procent och därmed hamna 7-8 procent under bottennivån från slutet av 2017. Bostadsinvesteringarna faller med ungefär 15 procent till mitten av nästa år för att därefter stabiliseras. Den privata konsumtionen går ner kraftigt i år, med 5 procent, drivet av nedstängningarna, och hämmas på litet längre sikt av lägre inkomster och ökat försiktighetssparande.

Skuldkvoten upp till ca 50 procent

De finanspolitiska åtgärderna har varit i linje med omvärlden. De direkta stimulanserna motsvarar totalt ca 3 procent av BNP. Den tyngsta posten i åtgärdsprogrammet utgörs dock av lånegarantier för företag samt uppskjutna skatte­betalningar. De ytterligare förändringarna motsvarande ca 2 procent av BNP förväntas genomföras under resten av 2020 och 2021. Det innebär tillsammans med relativt starka svenska automatiska stabilisatorer att underskottet i offentlig sektor stiger till 7-8 procent av BNP. Underskottet och BNP-fallet pressar upp den offentliga skuldkvoten till ca 50 procent av BNP i slutet av 2021.

Riksbanken utökar med 300 miljarder

Avtalsrörelsen har tagit paus och den stigande arbetslösheten lär också bidra till lägre löneökningar än tidigare väntat. Sjunkande energipriser har fått inflationen att falla kraftigt och KPIF-inflationen hamnar nära noll under resten av året. Inflationen exklusive energi faller ned mot 1 procent men längre fram gör utbudsfaktorer att bilden är mer blandad.

Riksbanken yttrade vid aprilmötet oro för baksidorna med negativa räntor till hushåll. Vilket stödjer SEB:s syn om att reporäntan kommer ligga kvar på noll under överskådlig framtid. Låg tillväxt och inflation talar för en ännu mer expansiv penningpolitik. Riksbanken kommer därför behöva utöka statsobligationsköpen för att hålla räntorna låga när lånebehovet stiger kraftigt. Riksbankens obligationsköpsprogram väntas därför utökas med ytterligare ca 300 miljarder.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer