Nyheter

SEB: Omstart efter tvärnit i ekonomin?

SEB:s prognos
Skriven av Angelica Hedman

SEB:s prognoser talar för att ekonomierna är på väg att passera en botten. Det kan dröja flera år innan ekonomin är tillbaka till gamla tillväxttrender, men SEB räknar med att återhämtningen kommer inledas under kommande kvartal, skriver banken i Investment Outlook för maj.

Risktillgångarna blev svåra under mars när investerare insåg allvaret med covid-19 och dess effekter på den globala ekonomin. Centralbanker och regeringar har stöttat snabbt och kraftfullt, men det råder inget tvivel om att de ekonomiska skadorna kommer ta tid att reparera. Investerare ställer sig frågan om i vilken takt som ekonomierna kan återstartas och återgå till någon slags normalitet.

– Det kommer förvisso att dröja flera år innan ekonomin är tillbaka till gamla tillväxttrender, men vi räknar ändå med att återtåget inleds under kommande kvartal. Fortsatt låga räntor och utsikter till flera år av återhämtningsdriven tillväxt talar för att högre värderingar kan accepteras framöver. Vi ser i dagsläget eventuella börsnedgångar som sannolika köptillfällen., säger Johan Hagbarth, Placeringsstrateg, Private Banking.

2020 ett förlorar år

SEB räknar med en djup lågkonjunktur i år och en relativt stark vändning uppåt nästa år. Normalisering kommer ske gradvis i takt med hävda restriktioner med start under våren/sommaren, samt att virusspridningen tonas ut. Osäkerheten är däremot betydande.

Vinstprognoserna justeras fortfarande ner, på global basis räknar SEB med att de blir 20 procent lägre än föregående år, jämfört med prognosen på plus 10 procent för några månader sedan och antalet konkurser väntas öka kraftigt. Marknaden har dock redan accepterat att 2020 är ett vinstmässigt förlorat år.

Låga räntor ger börsstöd

För den som tror på en snabbare återhämtning vad gäller tillväxt och vinster än vad som förväntas, verkar potentialen som störst i aktier. Men även i huvudscenariot talar de mycket för att marknaden kan vara beredd att avräkna vinster längre fram. Det gör att börserna kan stiga i denna annars mörka miljö.

Den snabba uppgången gör däremot att mer svag statistik kan skapa ny osäkerhet och nya börsrekyler under kommande månader, vilket är ett vanligt mönster vid större nedgångar. TINA-argumentet (There Is No Alternative) talar dock för att eventuella fall snabbt kommer fångas upp av aktieköpare med brist på bra investeringsalternativ. Om tillväxtbilden håller är börsbotten sannolikt passerad, rapporterar SEB.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

AktierAvkastningRisk
Aktier (utvecklade marknader)7,1 %18,3 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta)7,2 %17,6 %
Svenska aktier7,3 %18,0 %
Räntebärande placeringarAvkastningRisk
Statsobligationer-0,8 %1,5 %
Företagsobligationer IG
Investment Grade (Europa)
3,1 %6,8 %
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/ USA 50/50)
6,2 %10,5 %
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt)
i lokal valuta
5,8 %10,7 %
Alternativa investeringarAvkastningRisk
Hedgefonder3,5 %7,0 %

Källa: SEB, prognoser maj 2020

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer