Nyheter

Stor minskning av fondförmögenheten

Fondförmögenheten
Skriven av Angelica Hedman

Den totala fondförmögenheten var 4 077 miljarder kronor vid utgången av mars 2020. Vilket är en minskning med 709 miljarder jämfört med föregående kvartal och det största fallet mellan två kvartal, rapporterar Statistikmyndigheten SCB i ett pressmeddelande.

Utvecklingen för första kvartalet

Nettoförsäljningen uppgick till 56 miljarder vilket är det största sedan statistiken började framställas. Hushållen var den sektor där nettoförsäljningen var störst och försäljningen uppgick till 29 miljarder kronor.

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenska fonder uppgick till 736 miljarder kronor under första kvartalet 2020. Vilket är 140 miljarder mindre i jämförelse med föregående kvartal och 50 miljarder mindre än första kvartalet 2019.

Största resultatet för sektorn Hushåll var i Aktiefonder, 16 miljarder netto, och minst i Räntefonder, knappt en miljard. Om man ser till totala fondförmögenhet för sektorn Hushåll är kategorin Aktiefonder störst med 359 miljarder, följt av Fond-i-fonder med 135 miljarder.

Fondförmögenheten minskade mest för sektorn Svenska finansiella företag med 505 miljarder, varav premiepension minskade med 219 miljarder. Utländska ägares innehav minskade med 17 miljarder under första kvartalet.

Den enda fondkategorin som ökade i värde var Räntefonder, med en ökning på 36 miljarder. Detta på grund av stora nettoinvesteringar på 40 miljarder och att de är mindre skiftande än till exempel Aktiefonder. Aktiefonder var den fondkategori som minskade mest med 540 miljarder under första kvartalet, detta på grund av en kraftig börsnedgång och negativa nettoinvesteringar på 59 miljarder.

Blandfonder hade den näst största minskningen med 81 miljarder följt av Fond-i-fonder med 77 miljarder.

Små förändringar för kronans växelkurs

Genomsnittskursen för 1 Euro under första kvartalet 2020 var 10,66 kronor vilket är samma som med fjärde kvartalet. Kronan försvagades mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 9,67 kronor jämfört med 9,63 kronor under föregående kvartal.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling, en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. På grund av kronans utveckling gentemot amerikanska dollarn under fjärde kvartalet har värdet av placeringar i dollar har ökat, skriver SCB.

Aktiva fonder i statistiken

Antalet aktiva fonder under första kvartalet var 749 stycken vilket är sex stycken fler än föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr

Fondförmögenheten

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer