Nyheter

Sveriges ekonomi har försämrats ytterligare

Fallande ekonomi
Skriven av Angelica Hedman

Det ekonomiska läget i Sverige har försämrats ytterligare sedan prognosen i vårbudgeten, och andra kvartalet kommer blir sämre än väntat, rapporterade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på fredagen.

Regeringen ser nu en större negativ effekt av corona krisen och att den nya bedömningen visar ett utfall någonstans mellan huvudscenariot och värstascenariot i marsprognosen. Det visar ett BNP-fall mellan 4,2 och 10,0 procent i år, och en uppgång i arbetslösheten till mellan 9,0 och 13,5 procent.

Under pressträffen lyfte Magdalena Andersson fram nedgångarna i förtroendebarometrar som KI-barometern i likhet med PMI-utfallen från andra länder, vilket pekar på att nedgången är större än i finansdepartementets huvudscenario.

Något positivt från prognosen var att de svenska varseltalen inte varit lika höga i april som i mars.

Den finansiella situationen för företagen

Magdalena Andersson tog också upp att Riksbankens företagsenkät visat på det allvarliga läget för många företag, där efterfrågan i många branscher är fortsatt mycket svag. Du kan läsa mer om Riksbankens företagsenkät här.

Däremot har den finansiella situationen för stora företag blivit bättre, och det är positivt, sa Magdalena Andersson.

Korttidspermitteringarna

Över 220.000 personer omfattas nu av korttidspermittering och nästan 12 miljarder kronor har betalats ut, meddelade finansministern.

Räknat per län har Stockholms och Jönköpings län flest korttidspermitteringar, tätt följt av Västra Götaland. Per bransch är det flest i Kultur och nöje, hotell och restaurang, omkring 18 procent av de anställda.

19 000 företag har fått anstånd med skattebetalningar vilket omfattas 33 miljarder kronor, medan den statliga företagsakuten har garanterat kreditramar på 39 miljarder kronor till banker. 78 banker har ansökt om att ansluta sig och 54 är redan anslutna.

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.

Kommentarer