Blogg

Så här bygger du en utdelningsportfölj 2024

Utdelningsportfölj
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

En utdelningsportfölj är ett sätt att skapa dig ett stabilt inflöde av pengar genom aktieutdelningar, som du sedan kan välja att återinvestera, avvakta med, eller spendera på vad du vill. Det är ett av de allra enklaste sätten att skapa en passiv inkomst åt dig själv. I den här artikeln får du tips och råd kring saker som kan vara bra att tänka på när du ska bygga din egna utdelningsportfölj 2024.

Hur ser en bra utdelningsportfölj ut?

En bra utdelningsportfölj består av en mängd aktier, gärna med riskspridning över olika branscher och länder. En bra grund är att ha minst 10–15 bolag, även om många utdelningsinvesterare gillar att ha betydligt fler än så.

När du bygger din aktieportfölj finns det flera saker som kan vara bra att ha i åtanke. Du bör bland annat se över:

  • Bolagets utdelningshistorik
  • Direktavkastningen
  • Utdelningstillväxt
  • Hur ofta utdelningarna kommer
  • Riskerna att utdelningen uteblir

Vi ska här gå in lite närmare på dessa punkter.

Utdelningshistoriken

Historiken är inte allt, men säger mycket om ett bolag och vad du kan förvänta dig. I USA är det väldigt vanligt med utdelning och att investera i bolag som ger stabila utdelningar. Därför är det även en viktig fråga för många bolag och kunna upprätthålla en bra statistik kring sina utdelningar. Det finns exempel på aktier som delat ut pengar utan att sänka sin utdelning i över 25 år. Dessa bolag ger en betydligt tryggare utdelning, än bolag som ofta höjer och sänker sin utdelning.

Genom att ha koll på bolagets utdelningshistorik kan du få en bättre känsla för hur sannolikt det är att de kommer dela ut även framöver. Men kom ihåg att det inte finns något garanti för framtida utdelningar! Det hänger i slutändan på att bolaget tjänar pengar som de kan dela ut, och sämre tider kan drabba alla bolag.

Direktavkastningen

Direktavkastning anges i procent och är ett mått på hur mycket bolaget delar ut i förhållande till aktiepriset. Det är inte alltid bättre att leta efter högsta möjliga direktavkastning. Faktum är att det ofta är bättre med en lägre direktavkastning, om det innebär att bolaget har kunnat bibehålla sin utdelningsnivå över lång tid.

Utdelningstillväxten

Ett av de mest attraktiva orden för en utdelningsinvesterare är utdelningstillväxt. De företag som inte bara lyckas dela ut regelbundet under lång tid, utan även öka summan de delar ut, är högt ansedda. De amerikanska bolag med riktigt långa sviter av höjda utdelningar, utan sänkningar däremellan, lägger väldigt stor prestige i sina utdelningar. Det finns listor som Dividend Champions och Dividend Kings, där man samlar just dessa bolag.

Utdelningsfrekvens

Beroende på din strategi och vad du ska använda utdelningarna till, kan det vara relevant att titta på hur ofta bolaget delar ut. Om du tänkt leva på utdelningar kanske du vill se till att få utdelningar ofta, gärna varje månad. Det kan dessutom ge möjlighet att återinvestera oftare. Om du bara investerar i bolag som delar ut en gång om året får du ett lite sämre kassaflöde i din aktieportfölj.

Riskerna

Det är viktigt att förstå att utdelningar aldrig är skrivna i sten. Även bolag som delat ut länge kan tvingas minska eller sluta dela ut om det uppstår en kris i bolaget. Därför är det som alltid en god idé att diversifiera din portfölj, och se till att du får utdelningar från flera olika bolag. Det minskar risken att du skulle bli utan utdelning någon gång i framtiden.

Ränta på ränta

Ska man återinvestera sina utdelningar?

En av de allra viktigaste nycklarna för att få din utdelningsportfölj att växa, är genom att återinvestera dina utdelningar. Det gör att varje investerad krona får en ränta på ränta-effekt och portföljen växer exponentiellt.

Hur och när du ska återinvestera finns det många sätt att tänka kring. Ett av de enklaste sätten är att se till att portföljen är balanserad. Det gör du genom att fylla på de innehaven som är lite mindre i din portfölj. Då minskar du risken att de stora innehaven påverkar portföljens utveckling alltför mycket.

Om du har nått en nivå där du är redo att börja använda dina utdelningar för att finansiera din livsstil är det förstås en annan fråga. Du kanske har som mål att använda utdelningarna som semesterkassa, till att göra vardagen lite lyxigare, eller till och med helt och hållet leva på utdelningarna. Då kan du välja att ta ut så mycket av dina utdelningar som du behöver för att få det liv du vill leva. Detta är trots allt själva målet med sparandet och investerandet någon gång, för de allra flesta.

Tänk på källskatten

Om du tar emot utländska utdelningar är det värt att tänka på den utländska källskatten. Det enklaste sättet att få tillbaka dessa pengar är genom att ha dessa innehav på en kapitalförsäkring hos din svenska aktiemäklare. Då brukar de sköta förfarandet att ansöka om att återfå dessa pengar åt dig.

Varför satsa på utdelningar?

Det finns många fördelar med utdelningsaktier. Om du skulle ta ett aktieindex, till exempel Stockholmsbörsen, och jämföra utvecklingen med och utan utdelning, skulle du märka en enorm skillnad. Utdelningen står för en otroligt stor del av avkastningen över tid, förutsatt att den återinvesteras.

Utdelningsaktier är dessutom ofta väldigt stabila, särskilt de bolag som levererat en stadig utdelning över lång tid. Att investera i utdelningsaktier kan ge din portfölj en stadig utveckling med lägre risk än till exempel volatila tillväxtaktier.

Slutligen ska vi inte glömma att det ofta är motiverande och kul att ta emot utdelningar. Hos många banker går det att få notiser på mobilen när dina bolag kommer med utdelning, vilket är väldigt motiverande för många och gör sparandet lite roligare.

När får man utdelningen?

Om du är registrerad aktieägare i ett bolag har du rätt att ta del av utdelningarna. Det är dock viktigt att känna till att det tar 2 dagar bli registrerad som aktieägare i Sverige, och 3 dagar för aktier noterade i Nordamerika. Därför behöver aktien vara köpt i god tid innan utdelningen sker, för att få ta del av den.

På aktiebolagets hemsida, eller vanligtvis hos din mäklare där du har aktien, ska du kunna hitta information om årets planerade utdelningar för respektive bolag.

Tänk på X-dagen

X-dag är den handelsdagen då du inte längre har rätt till nästkommande utdelning om du köper aktien. Så om du vill få utdelningen måste du alltså köpa aktierna innan denna dag.

Vilka aktier är bra att ha i sin utdelningsportfölj?

Många investerare som riktar in sig på utdelningsaktier letar främst efter ett par viktiga nyckelfaktorer för att avgöra om det är värt att äga aktien:

  • Lång historik av stabila utdelningar
  • Långa sviter av höjda utdelningar
  • Bolag med en välfungerande affärsmodell som står emot tidens tand

Med en portfölj byggd av bolag som uppfyller dessa kriterier har du en god chans att få en mycket god avkastning, i många år, med din utdelningsportfölj. Att investera i utdelningsaktier handlar till stor del om långsiktighet och inte om att leta efter snabba vinster och fokusera för mycket på rekordhög direktavkastning.

Artikeln senast granskad: 21 oktober, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer