Nyheter

Vanliga risker vid fondsparande

Fonder
Skriven av Annons
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Fondsparare brukar ofta höra att de ska välja en lagom risknivå, men det är inte alla som vet vad det innebär. Det finns många risker på de finansiella marknaderna och här ska vi titta närmare på några som är viktiga att hålla koll på.

Koncentrationsrisk

Att sprida pengarna i många olika branscher och länder är kanske det viktigaste verktyget för att minska risker. En fond som bara äger ett fåtal aktier har större risk att påverkas negativt av enskilda händelser som till exempel naturkatastrofer eller konkurser. En portfölj som bara innehåller några enstaka fonder kan också ge en extra risk. Hitta de bästa fonderna att investera i och se till att du har en bra spridning på ditt sparande, annars får du omfördela.

Marknadsrisk

Marknadsrisk innebär att hela marknaden för ett tillgångsslag går tillbaka. Vilken typ av marknadsrisk det är beror på vilken investering det gäller. Aktiekursrisker påverkar till exempel aktier, medan valutarisk innebär en risk att förlora pengar på växlingskurser. Marknadsrisker kan påverkas av utveckling som sker utanför marknaden. Det amerikanska presidentvalet kan till exempel vara en faktor som påverkar den globala marknaden.

Kreditrisk

Kreditrisk skapas när investerarens motparts kreditvärdighet ändras på ett oförutsägbart sätt och som ett resultat försämras investeringens värde. Går det långt kan motparten gå i konkurs och ens investering kan bli värdelös. Ett företag som har obetalda fakturor från olika leverantörer är exponerat för kreditrisk. Det här gäller framförallt obligationsfonder och ett bra exempel på hur det kan gå till ser vi i det amerikanska investmentbolaget Lehman Brothers kris.

Förvaltarrisk

Med passivt förvaltade fonder som följer index är inte detta en risk, men för en fond som är aktivt förvaltad så finns det alltid en förvaltarrisk. Det sker eftersom du är beroende av förvaltarens skicklighet och kunskap om att skapa avkastning till en lagom risknivå. För att minska risken bör du undvika att en enda förvaltare hanterar dina investeringar, så det gäller med andra ord att sprida investeringarna på flera olika fonder.

Värderingsrisk

För att lyckas med aktiehandel måste man identifiera bolag med en lovande framtid, men man måste också se till att inte betala för mycket för aktierna. Det går att värdera bolag på flera olika sätt, men den vanligaste metoden är att räkna ut hur många gånger man betalar för vinsten genom att titta på P/E-tal. Det är ett mått på hur högt värderad aktien är och P står för aktiens pris (price) och e står för bolagets vinst (earnings). Värderingsrisker uppstår när aktien har en för hög värdering och hämtar sig mindre än förväntat när den säljs. Övervärderade tillgångar kan skapa stora förluster, men det går att motverka risken genom att göra en egen värderingsanalys.

Artikeln senast granskad: 19 november, 2020

Om författaren

Annons

Den här artikeln är sponsrad.

Kommentarer