A- och B-aktier

Om du sökt efter en aktie har du kanske lagt märke till att det ibland finns A, B eller till och med C- eller D-aktier. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa, och vilken typ av aktier ska du välja? Detta reder vi ut i den här artikeln.

Skillnaden på A- och B-aktier

Ett aktiebolag kan välja att ha olika typer av aktier, om detta står beskrivet i deras bolagsordning. Det är de regler som bolaget skriftligt redogjort att de förhåller sig till.

Det finns några skillnader på de olika aktietyperna. Den viktigaste skillnaden rör aktiernas rösträtt. När aktieägarna är med och tar beslut genom att rösta på bolagets årsstämma, är det antalet aktier som avgör hur stort inflytande en ägare har. Men även vilken typ av aktier:

  • A-aktier ger 1 röst
  • B-aktier ger 1 tiondels röst

Om bolaget dessutom har flera aktieslag, såsom C- eller D-aktier ger dessa generellt ännu svagare rösträtt. En C-aktie kan till exempel motsvara en tusendels röst.

Förutom skillnaden i rösträtt, kan det även vara så att A- och B-aktier skiljer sig åt i pris och i hur frekvent de handlas, det vill säga: hur stor omsättning aktien har. Det leder oss in på nästa viktiga fråga.

Ska du köpa A- eller B-aktier?

För privata småsparare är det sällan aktuellt att göra anspråk på makt i ett bolag. Därför är det kanske inte så jätteviktigt vilken rösträtt aktien ger. Då är det istället mer relevant att titta på andra faktorer för att avgöra vilken aktie du ska köpa. Du bör titta på:

  • Aktiens pris
  • Aktiens omsättning

Ibland skiljer det sig en del i pris mellan A- och B-aktierna i ett bolag. Då kan det ibland vara mer värt att köpa det aktieslag som är billigast. Om bolaget dessutom har utdelning då, blir din direktavkastning högre.

Men det är inte alltid bättre att köpa den som är billigast. Även omsättningen är viktig att ta hänsyn till. Det förekommer till exempel att A-aktierna i vissa bolag har väldigt lite handel. Det kanske mest är storägare som sitter på aktier och de inte köps och säljs så ofta. Då kan det också bli svårt att sälja dina aktier, när du vill och till det pris du önskar. Så om ett av aktieslagen för ett bolag har låg omsättning, är det ofta rekommenderat att köpa den som handlas mest frekvent.

Ibland uppstår det tillfällen där skillnaden mellan A- och B-aktier är ovanligt stor. Då brukar vissa passa på att utnyttja denna skillnad och till exempel sälja den dyrare aktiesorten för att köpa den billigare till rabatt. Det kallas ibland för arbitrage-trading. Det vill säga att du utnyttjar en prisskillnad för att tjäna ”säkra” pengar. För att kunna göra detta krävs dock att du har koll på likviditeten i aktien, samt är bekant med vilka prisnivåer och prisskillnader som är ”normala” för just den aktien.

Sammanfattning

  • A- och B-aktier skiljer sig åt genom att de ger olika stor rösträtt.
  • Det är ofta bra att köpa aktier i det aktieslaget som har bäst likviditet.

Artikeln senast granskad: 26 februari, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.