A- och B-aktier

Om du söker efter en aktie har du kanske lagt märke till att det ibland finns A, B eller till och med C- eller D-aktier. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa, och vilken typ av aktier ska du välja? Detta reder vi ut i den här artikeln.

Skillnaden mellan A- och B-aktier

Ett aktiebolag kan välja att ha olika typer av aktier, om det beskrivs i deras bolagsordning. Det är de regler som bolaget har skriftligt redogjort för att följa.

Det finns några skillnader mellan de olika aktietyperna. Den viktigaste skillnaden rör aktiernas rösträtt. När aktieägarna deltar och röstar på bolagets årsstämma är det antalet aktier som bestämmer hur stort inflytande en ägare har. Men även vilken typ av aktier:

  • A-aktier ger 1 röst
  • B-aktier ger 1 tiondels röst

Om bolaget också har flera aktiesorter, till exempel C- eller D-aktier, ger dessa generellt sett ännu svagare rösträtt. En C-aktie kan till exempel motsvara en tusendels röst.

Förutom skillnaden i rösträtt kan det också vara så att A- och B-aktier skiljer sig åt i pris och i hur ofta de handlas, det vill säga, hur stor omsättning aktien har. Det leder oss in på nästa viktiga fråga.

Vilka aktier ska du välja: A eller B?

För privata småsparare är det sällan aktuellt att göra anspråk på makt i ett bolag. Därför är det kanske inte så viktigt vilken rösträtt aktien ger. Då är det istället mer relevant att titta på andra faktorer för att avgöra vilken aktie du ska köpa. Du bör titta på:

  • Aktiens pris
  • Aktiens omsättning

Ibland skiljer det sig en del i pris mellan A- och B-aktierna i ett bolag. Då kan det ibland vara mer värt att köpa det aktieslag som är billigast. Om bolaget också har utdelning, blir din direktavkastning högre.

Men det är inte alltid bättre att köpa den som är billigast. Även omsättningen är viktig att ta hänsyn till. Det förekommer till exempel att A-aktierna i vissa bolag har väldigt lite handel. Det kanske mest är storägare som sitter på aktier och de köps och säljs inte så ofta. Då kan det också bli svårt att sälja dina aktier när du vill och till det pris du önskar. Så om ett av aktieslagen för ett bolag har låg omsättning, är det ofta rekommenderat att köpa det som handlas mest frekvent.

Ibland uppstår det tillfällen där skillnaden mellan A- och B-aktier är ovanligt stor. Då brukar vissa passa på att utnyttja denna skillnad och till exempel sälja den dyrare aktiesorten för att köpa den billigare till rabatt. Det kallas ibland för arbitrage-trading. Det vill säga att du utnyttjar en prisskillnad för att tjäna ”säkra” pengar. För att kunna göra detta krävs dock att du har koll på likviditeten i aktien samt är bekant med vilka prisnivåer och prisskillnader som är ”normala” för just den aktien.

Mer information om A- och B-aktier

När ett bolag väljer att skapa flera olika typer av aktier, till exempel A-, B-, C- eller D-aktier, är det ofta för att kunna skilja på olika grupper av aktieägare. Det är vanligt att grundarna av bolaget, styrelsen och andra stora ägare har A-aktier med högre rösträtt, medan vanliga aktieägare har B-aktier med lägre rösträtt. På så sätt kan bolagets grundare och andra viktiga personer bibehålla kontrollen över företaget samtidigt som de kan sälja aktier till allmänheten och få in kapital till företaget.

För vissa bolag kan det också vara ett sätt att locka till sig olika typer av investerare. Till exempel kan bolaget erbjuda A-aktier till investerare som vill ha en större rösträtt och därmed mer inflytande över bolagets beslut, medan B-aktier kan erbjudas till investerare som är mer intresserade av en hög direktavkastning på sin investering.

En annan faktor att tänka på när det gäller A- och B-aktier är beskattningen. I vissa länder, till exempel i USA, kan det vara fördelaktigt att äga A-aktier om man vill undvika höga kapitalvinstskatter. Detta beror på att A-aktier ibland kan ha högre utdelning än B-aktier, vilket innebär att man får mer utdelning per aktie och därmed betalar mindre skatt per utdelning.

När man väljer vilken typ av aktie man ska köpa är det också viktigt att tänka på vilket bolag det gäller och dess bransch. Vissa bolag har en stark grundstruktur och en solid affärsmodell, vilket gör att det inte spelar någon större roll vilken typ av aktie man köper. Andra bolag kan ha en mindre stabil grundstruktur och därmed kan det vara viktigt att tänka på vilken typ av aktie man köper, beroende på vilka faktorer som är viktiga för en som investerare.

Det är också viktigt att tänka på att investeringar alltid innebär en viss risk. Även om en aktie har hög omsättning och verkar vara en stabil investering kan det alltid hända oväntade saker som påverkar företaget och därmed aktiens värde. Därför är det alltid viktigt att göra en grundlig analys av bolaget och dess bransch innan man investerar i en aktie.

Sammanfattning

  • A- och B-aktier skiljer sig åt genom att de ger olika stor rösträtt.
  • Det är oftast bra att köpa aktier i det aktieslaget som har bäst likviditet.
  • Andra faktorer att tänka på när man väljer aktie är bland annat pris, omsättning, bolagets stabilitet och beskattning.
  • Investeringar innebär alltid en viss risk och det är viktigt att göra en grundlig analys innan man investerar i en aktie.

Genom att förstå skillnaderna mellan A- och B-aktier kan man göra en bättre bedömning om vilken typ av aktie man ska köpa. Det är viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, som likviditet och pris, men även att göra en grundlig analys av bolaget och dess bransch. Att investera i aktier kan vara en lönsam affär, men det är också viktigt att ha i åtanke att det alltid finns en viss risk.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.