Sparande

Bästa fonderna för nybörjare 2021 – Fondtips

Bästa fonderna
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Vi är många som sparar våra pengar i fonder. Alltsedan de flesta räntor på vanliga bankkonton sjönk till i stort sett noll har fonder blivit ett populärt sätt att spara i. Men vad är egentligen en fond och hur fungerar den?

Bästa fonderna 2021

Vi ska titta närmare på vilka de bästa fonderna varit för 2021. Finansbolaget Morningstar följer och utvärderar fonder över hela världen. För Sveriges del har de listat de bästa och mest populära fonderna under 2021:

NamnUtveckling 1 årAvgift
Avanza Zero
+55,76%0%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
+65,42%0,27%
Länsförsäkringar Global Indexnära
+34,90%0,22%
SEB Sverigefond Småbolag
+70,81%1,58%
Lannebo Småbolag
+76,80%1,75%
Avanza Global
+41,28%
0,10%
SPP Aktiefond Global A
+35,77%
0,33%

Siffrorna som används i tabellen ovanför är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2021-04-07.

Indexfonder

För de som vill spara långsiktig ges sex olika alternativ till fonder som enligt Morningstar är bäst. De är samtliga indexfonder, det vill säga de följer ett index, som t.ex OMX30. Dessa är billiga och de ger bra avkastning på sikt. Det kanske bästa med indexfonder är att de sköter sig själva. Om man låter bli att röra pengarna växer de i takt med marknaden. Kanske blir det inga väldigt stora summor på kort sikt, men i ett längre perspektiv är de trygga och säkra och betydligt bättre än att bara ha pengarna sovande på ett bankkonto.

Avanza Zero

På första plats kommer Avanza Zero, som för övrigt är en av Avanzas mest populära fonder. På 5 år har denna gått upp 94,69%, vilket följer Stockholmsbörsen. 90% av innehavet är placerat i Sverige, och till största delen i industri, finans och teknik. Det kanske bästa med denna fond är att den är helt avgiftsfri.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Som nummer två på listan kommer Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den har under samma femårsperiod gått upp med 163,73%. Den har dock en avgift på 0,27%, vilket dock är väldigt lågt. Sammansättningen på länder är detsamma som på Avanza Zero, men skillnaden är att man här satsat hela 86% på bolag inom finanssektorn.

Länsförsäkringar Global Indexnära

För den som vill spara i andra delar av världen finns på tredje plats Länsförsäkringar Global Indexnära, som ligger ungefär mitt emellan de båda föregående vad gäller höjning. Avgiften är också här låga 0,22%.

Småbolag

Att spara i fonder som investerar i småbolag är också populärt. Småbolag har fördelen att de kan stiga rejält. Å andra sidan kan de vara riskfyllda att äga om börsen går sämre. Ofta är det de mindre företagen som drabbas hårdast under en nedgång.

SEB Sverigefond Småbolag

Enligt Morningstars rankning hamnar SEB Sverigefond Småbolag på första plats. Och den har mycket riktigt varit en pålitlig trotjänare under senare år. Kurvan pekar stabilt uppåt, och på fem år har den ökat 169,06%. Förvaltningsavgiften är dock aningen högre. Den ligger på 1,58%, vilket dock inte är någon jättesumma så länge kurvan pekar uppåt.

Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag är nästa fond på listan. Denna har dock inte riktigt gått lika starkt uppåt, även om denna också har höjt sig bra sett till helheten över åren. Avgiften är också aningen högre, 1,75%.

Globala fonder

Fördelen med globala fonder är att man sprider ut riskerna över ett stort geografiskt område. Dock måste man tänka på att många av bolagen i globala fonder är amerikanska. Hur dollarn går är alltså avgörande för de här fonderna.

Avanza Global

Även här är Avanza i topp på Morningstars lista. Avanza Global tar bara ut en avgift på 0,10%, och under ett år har den relativt nystartade fond tappat med 0,79%. Lite mer än hälften är investerat i amerikanska bolag. Resterande är spritt ganska jämnt över världen. Också vad gäller bransch är det bra spridning, även om finans ligger överst, dock bara med 17%.

Länsförsäkringar Global Indexnära

På andraplats kommer Länsförsäkringar Global Indexnära med en förvaltningsavgift på 0,22%. Vad gäller sammansättning och länder och även ökning är dessa två fonder väldigt likartade.

SPP Aktiefond Global A

För den som vill tona ner på det amerikanska och få aningen fler länder med kan SPP Aktiefond Global A vara ett alternativ. Det skiljer sig dock inte markant, och dessutom är fondavgiften något högre på 0,33%.

Att välja fonder

Att spara i fonder är ett väl beprövat och oftast tryggt sätt att få sina pengar att växa. Det gäller dock att välja med omsorg. Att på förhand veta vad man vill med sitt sparande är a och o för den som vill hitta en fond som till punkt och pricka uppfyller de önskemål man har för den.

En fond innehåller olika sorters värdepapper. Ofta kallar man en sådan här samling värdepapper för en portfölj.

För att förklara det enkelt och konkret kan man föreställa sig att fonden är själva portföljen. Och i denna portfölj finns olika sorters värdepapper.

När man sätter in sina pengar i en fond, innebär det alltså att man köper in sig som ägare till en bit av portföljen. Du blir alltså en andelsägare till fonden och äger därmed en del av de värdepapper som ingår i den.

Om fonden innehåller tio olika sorters aktier, så äger du samtliga av dessa aktier. Du äger alltså en del av fondens helhet, och du kan inte bara äga låt säga bara en eller ett par av dessa tio aktier.

Du kan heller inte själv bestämma vilka värdepapper som ska finnas där. Detta sköts helt och hållet av fondförvaltaren, det vill säga den som har hand om fonden. Fondförvaltarens uppgift är att handla med värdepappren och så långt som möjligt se till att fonden går med vinst. Ju skickligare fondförvaltaren är, desto bättre kan man förvänta sig att fonden går.

Fördelar kontra nackdelar med fonder

Fördelar

 • Man sprider riskerna. De finns ett talesätt som säger att ”du ska inte ska lägga alla ägg i en korg”. Precis detta är tanken med en fond. Då man sparar i flera olika sorters värdepapper och inte bara ett enda sprider man ut riskerna. Om man bara har en enda aktie och den sjunker, då går man förlust. Men om en av många aktier i en fond sjunker gör det inte lika mycket. Detta kan kompenseras av att någon av de andra aktierna istället går upp. Risken att gå rejält minus är alltså mycket mindre med en fond. Även om en enda aktie rasar finns de andra som väger upp det hela.
 • Man överlåter förvaltningen till någon som kan det. En av de största fördelarna med fonder är att man kan spara i aktier och värdepapper utan att vara insatt i hur de fungerar. Den som ska handla med rena aktier måste annars vara rejält insatt i hur marknaden fungerar. Men här är det alltså någon annan som sköter det hela åt dig. Du behöver inte kunna ett dugg om aktier för att köpa in dig i en fond. Fondförvaltaren ser till så att allt fungerar.Fonden är alltså väldigt beroende av den som förvaltar den. Detta kräver att förvaltaren kan sin sak, eftersom han eller hon har stort ansvar för andras pengar. Ibland kan vissa fondförvaltare vara dyrare, med motiveringen att de förvaltar pengarna bättre. Om detta stämmer eller ej är inte alltid lätt att veta. Därför är det att rekommendera att man väljer sina fonder via en bank. I alla fall tills man lärt sig mer om hur de fungerar.
 • Fonder passar bra för långsiktigt sparande. Det kräver ingen ansträngning och man kan låta pengarna finnas i fonden även under eventuella nedgångar.
 • Man kan spara på olika sätt beroende på hur marknaden ser ut. När det är högkonjunktur och aktier går bra kan det vara fördelaktigt att spara i aktiefonder. Under mer osäkra tider kan man välja i något mindre riskfyllt som en räntefond.

Nackdelar

 • Lägre möjlighet för riktigt stora höjningar. Att man löper mindre risk att gå med rejäl förlust innebär å andra sidan att man heller inte har lika stor chans till en rejäl ökning på samma sätt som om man bara skulle äga en eller ett fåtal aktier. Visst kan någon av aktierna skjuta i höjden, men detta är bara en liten del av fonden. Och denna ökning kan också hållas tillbaka av andra aktier som går mindre bra för stunden.
 • Du kan inte välja själv vad du vill spara i. Du kan köpa en fond som investerar inom ett särskilt område eller land, men exakt vilka värdepapper som ingår kan du inte påverka. Detta är en nackdel om du till exempel inte vill köpa en viss sorts aktie av personliga eller etiska skäl. Å andra sidan kan man i förväg ta reda på ungefär vilka sorts aktier som ingår, så man kan undvika att handla i de fonder som inte passa en.
 • Du får inte ta del av eventuella utdelningar från aktien. När du själv handlar med aktier får man ibland utdelning, det vill säga en del av den vinst bolaget gått med. Men som innehavare i en fond får man inte den fördelen. Dessa utdelningar investeras dock in och blir en del av fonden så att fonden ökar i värde. Du får alltså ta del av denna vinst ändå, om än på ett annat sätt.
 • Du har ingen rösträtt för de aktier man är delägare i genom fonden. För den ”vanliga” spararen som ser fonder som ett bättre alternativ till bankkonton har detta i regel dock ingen betydelse.
 • Du betalar oftast en förvaltningsavgift. Den genomsnittliga kostnaden för detta ligger i Sverige kring 1 procent, vilket är relativt lågt. Tanken med avgiften är också att man får betala för att den förvaltas av någon som kan det bättre än vad man själv gör. Så för vanliga sparare som inte är insatta i aktiemarknaden understiger kostnaden vanligtvis det som man i gengäld tjänar på fonden.

Vanliga termer

När man hör talas om fonder träffar man ofta på ett antal olika termer som kan vara bra att känna till. Här förklarar vi några av de vanligaste:

 • Förvaltningsavgift: Den avgift som fondförvaltaren tar ut för att sköta fonden. Denna brukar ligga någonstans mellan 0,4-1,8% av den vinst som fonden ger dig.
 • Aktiefond: Minst 85% av värdepappren är aktier.
 • Räntefond: Består av 100% räntebärande värdepapper, som exempelvis obligationer och statsskuldväxlar.
 • Blandfond: En blandning av de båda ovanstående.
 • Indexfond: Denna sorts fond följer i stort sett det allmänna indexet. Dessa har i regel lägre avgift, vissa ingen alls, då de inte behöver förvaltas på samma sätt som andra fonder.
 • Hedgefond: Kan användas även i sämre tider när börsen går ner. Här investerar man friare, och aktier kan blandas ed exempelvis med lån, optioner och annat.
 • Värdepapper: Det som ingår i fonden. Det kan vara exempelvis aktier, fondandelar, obligationer och optioner.
 • Jämförelseindex: Detta används när man jämför en fonds utveckling med den mer allmänna större utvecklingen i den marknad som fonden investerar i.
 • Diversifiering: Betyder att man minskar risken i en fond genom att placera i många olika sorters värdepapper och/eller i värdepapper med stor geografisk spridning.
 • Fondandel: Den delen av fonden man blir ägare till när man sparar sina pengar i en fond.
 • Fondförmögenhet: Det totala värdet av alla värdepapper i en fond minus skulder vid en viss tidpunkt.

Vilka är de bästa fonderna?

Vilken den bästa fonden är att investera i beror på många olika faktorer. Vad som är bäst för någon kan vara mindre bra för någon annan. Alla har vi olika mål med vårt sparande. Vissa vill spara på kort sikt, kanske inför en resa eller ett nytt kök. Andra vill spara på lång sikt, som en allmän trygghet, till barnbarnen eller för att kunna leva gott efter pensionen.

Det har också betydelse hur mycket man kan avsätta i sitt fondsparande. Vill man avsätta en del av sin lön varje månad? Eller vill man sätta in en engångssumma?

En tredje fråga att ta ställning till är hur stor risk man är villig att ta. Vill man chansa på att tjäna mycket under en kort tid? Vilket samtidigt innebär risk att också förlora mycket. Eller vill man satsa på något mer säkert, som visserligen ger en viss vinst per år, men inte några skyhöga summor?

Så vad man ska fråga sig innan man börja spara i en fond är alltså:

 • Vad ska jag spara till? Och hur mycket är mitt mål att kunna spara?
 • Hur länge har jag tänkt spara? Och hur mycket vill jag sätta in och när?
 • Hur stor risk är jag villig att ta?

Du kan också fråga dig om man vill spara i någon särskild fond, exempelvis från något särskilt land, eller något särskilt område. Det finns t.ex. fonder som investerar enbart i svenska aktier, eller nordiska, ryska, asiatiska, osv. På samma sätt kan man investera i exempelvis teknik eller småbolag. Du kan välja fonder som enbart investerar i etiska fonder, exempelvis ekologiska och rättvisemärkta varor, eller jämställdhetsfonder där bolagen har rättvis fördelning av män och kvinnor i sina ledningar.

För dig som vill investera i aktier rekommenderar vi istället vår artikel om de bästa aktierna 2021.

Vanliga frågor och svar

Fondkursen du ser bland dina innehav uppdateras inte löpande såsom aktier gör. Istället sätts den vid en fast tidpunkt. När och hur ofta detta sker varierar mellan olika fondbolag.

För varje fond står det i deras informationsblad vilken stopp- eller bryttid fonden har. Det innebär den tidpunkt du kan lägga din order för att få närmaste fondkurs som gäller efter att bryttiden avslutats.

Vanligt är att fondkursen för svenska fonder uppdateras klockan 16.00 eller vid stängningen av Stockholmsbörsen 17.30. Men detta kan som sagt variera mellan fondbolagen.

När du köper och säljer fondandelar tar det vanligtvis någon dag innan ditt konto uppdateras med förändringen. Även här gäller olika tider för olika fonder. Du kan se i informationen till fonden när köp och sälj kommer att synas på ditt konto.

Du kan köpa och sälja fonder hos de flesta banker och nätmäklare. Det går att handla med fonder på alla de vanliga kontotyperna för värdepapper såsom Aktie- och fonddepå, ISK eller kapitalförsäkring.

Tiden det tar att sälja en fond varierar mellan olika fonder och fondbolag. Du kan se vad som gäller för en viss fond under handelsinformationen där du köper fonden. Vanligt är att svenska fonder säljs inom en handelsdag. Ibland kan det dröja någon handelsdag innan du ser på kontot att ditt sälj har gått igenom.

För fonder som investerar på utländska marknader kan det ibland ta längre tid att sälja och någon dag extra innan det syns på kontot.

Du ska betala skatt om du säljer en fond på en fonddepå eller ett aktie- och fondkonto. Då ska du betala en 30% skatt på vinsten vid försäljning. Detta deklareras i bilaga K4 i din deklaration.

Artikeln senast granskad: 2021-04-07

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

1 kommentar

 • Hej!

  Jag har ett sparande till mina barn 7 respektive 10 år gamla. Jag sparar 3000 kr/månad till dem (har samma sparande) i aktiefonder tror jag det är, de heter Swedbank Robur All.komplett och Swedbank Robur Bas Action 50% i vardera, hos sparbanken. 106.000 kr har de där nu och jag tänker fortsätta spara samma summa minst 10 år till då jag vill att de ska vara runt 20 år när de får pengarna.

  Är detta det bästa sparandet för mina barn nu eller borde jag byta? När jag läser era artiklar så känns det som att pengarna borde kunna växa bättre på annat ställe och med mindre avgifter?

  Tycker detta är jättesvårt och funderar mycket över hur jag ska göra. MVH Hanna

Kommentarer