Ekonomi ordlista – Termer, begrepp och terminologi

Om man är ny inom sparande och vill investera pengar finns det ett hav av information att tillgå genom diverse olika banker och förmedlare. De flesta använder sig dock av en terminologi som kan vara svår att begripa.

Här presenterar vi de vanligaste begreppen och formuleringarna som kan vara bra att känna till när man ska börja investera.

(Denna artikel uppdaterades senast juli 2017)

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett företag. Således är alla aktieägare delägare i företaget. Varje aktie motsvarar en kapitalinsats i företaget och ägaren är berättigad det aktuella värdet som tillskrivs aktien. Det finns A, B, C och D aktier där den stora skillnaden är att A aktier berättigar till fler röster vid en bolagsstämma.

Aktieutdelning

Detta är ett belopp, vanligtvis en procent av en akties värde, som betalas ut som enskilda eller periodiska till aktieägarna. Hur stor utdelningen ska vara eller om den helt ska utebli bestäms vid bolagets årliga bolagsstämma.

Avkastning

Detta är värdeförändringen på ett värdepapper från investeringsdagen, alltså från när man köper den. Denna kan vara positiv eller negativ och beskrivs bäst som de pengar man tjänat eller förlorat när man säljer ett värdepapper.

Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett mått för lönsamhet som vanligtvis är för företag som tillverkar sina produkter själva – Desto högre marginal desto större marginal på produkterna.

Bruttomarginalen är alltså = Bruttoresultat / Omsättning där bruttoresultatet baseras på intäkter – kostnaden för försäljning.

Har man en bruttomarginal på 50% så innebär det i praktiken att företaget får in 0,50 SEK för varje 1 SEK som omsätts. Olika branscher har olika marginaler, det beror helt på vad det är för produkter man säljer vilket är viktigt när man kollar på att köpa aktier i företaget.

Denna siffra är oerhört viktigt när man sysslar med marknadsföring då bruttomarginalen kommer till stor del styra över om marknadsföringen genererar pengar eller inte.

Börsen

Ett uttryck som ofta används slarvigt och syftar egentligen till aktiebörsen. Detta är en handelsplats för aktier och andra värdepapper. Det finns flera börser i olika länder beroende på hur etablerade bolagen är. I Sverige är Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) den största.

Börsindex

Detta beskriver värdeförändringen för en hel börs. Alltså om det totala värdet har ökat eller sjunkit under en bestämd tidsperiod. För Stockholmsbörsen är det OMXSPI som är en sammanvägning av alla noterade aktiers värdeförändring. Ett vanligt index är OMXS30 som omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Courtage

Är den avgift som förmedlaren (oftast en bank) tar ut när man handlar med värdepapper så som aktier.

Det finns olika sätt detta sker på och beror på vilka kontovillkor man har. Oftast är det ett minimibelopp och/eller en procentsats av beloppet som tas ut vid köp eller sälj. Aktieplattformar som Avanza och Nordnet har dessutom 0% i courtage upp till 50 000 vilket gör det till bra alternativ för den som precis kommit igång.

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den inkomst som används för konsumtion och sparande. Det är den inkomst (nettoinkomst + bidrag) som återstår efter skatter.

Det är alltså den summa du har att röra dig på varje månad för dina utgifter. Utöver den disponibla inkomsten finns även Diskretionär inkomst som är inkomst som återstår efter skatter och fasta utgifter som exempelvis räkningar och skulder.

ETF

Är en engelsk förkortning för Exchange Traded Fund, eller börshandlad fond på svenska. Detta är egentligen en fond fast den handlas precis som en aktie på börsen. Oftast är dessa indexfonder vilka är knutna till en viss region eller bransch. De tre största ETF:s är:

  1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
  3. Daily S&P Biotech Bear (LABS)

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto är ett konto som flertalet banker erbjuder med en fast procentuell % ränta. Om du stoppar in pengar brukar du, redan vid insättning, få besked hur mycket du får efter till exempel 3 år. Dessa är bra alternativ för den som vill spara långsiktigt och som är beredd att låsa sina pengar. Detta alternativ är säkrare än aktier och har bättre avkastning än ett vanligt sparkonto.

Om du sätter in exempelvis 100 000 SEK på ett fasträntekonto på 3% med bindningstid på 5 år så kommer du få 3 % * 5 år * 100 000 SEK = 15 000 SEK i ränta minus skatt.

Fond

En fond är en samling, eller portfölj, av olika värdepapper. Denna förvaltas utefter de kriterier som fondförvaltaren har ställt upp. Man kan investera i andelar av en fond och blir då delägare i fonden. Det finns en mängd olika fonder så som aktiefonder, räntefonder och blandfonder m.m.

Förvaltningsavgift

Denna avgift är vad fondförvaltaren eller bolaget tar ut för att sköta en portfölj så som en fond. Oftast beskrivs det som en årlig procentsats av värdet på ägandet.

Investeringssparkonto

Är en kontoform som blivit mycket populär bland privata investerare sedan den infördes 2012. Denna kräver inte att man deklarerar vinster vid försäljning av värdepapper. Använder man sig av ett investeringssparkonto betalar man istället en schablonavgift i form av en liten procentsats baserat på värdet av kontot.

Denna dras automatiskt av förmedlaren (banken) och schablonavgiften baseras på statslåneräntan vilket varierar från år till år.

Läs mer om ISK

Internränta

Internränta är en metod för att se den förväntade lönsamheten i en investering. Termen ”intern” syftar på att kalkylen inte involverar externa faktorer som exempelvis inflation och avkastningskrav.

Internräntan räknas ut genom en ekvation där man kollar på C (Kassaflöde), G (Grundinvestering), IR (Internränta) och n (antal år).

Löneväxling

Löneväxling är när du byter ut en löneökning eller delar av din bruttolön mot en eller flera förmåner. För personer med hög inkomst så är löneväxling både attraktivt och gynnsamt för både arbetsgivaren och den anställde.

Läs mer om löneväxling

NAV

NAV är en engelsk förkortning och står för Net Asset Value. Detta är alltså värdet på en fondandel, eller nettoandelsvärde. Detta får man fram genom att ta hela fondförmögenheten och delar på antalet fondandelar – alltså vad varje andel är värd.

När man handlar fonder är det därmed NAV-kursen som avgör hur många andelar du får för dina investerade pengar.

Obligation

Obligationer är en typ av värdepapper – Vanligen ett skuldebrev som intygar att ägaren lånar ut pengar till en bestämd ränta, oftast över flera år.
När du köper obligationer lånar du ut pengar till den som gett ut den och du blir ägare av skuldebrevet. Den som ger ut obligationen kallas för emittent och det kan vara banker, företag, staten med flera.

Läs mer om obligationer

Optioner

En option kan bäst beskrivas som ett avtal där innehavaren har rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Ägaren har dock ingen skyldighet att göra detta. Oftast är själva tillgången i sig en aktie.

P/E

P/E-tal är en av de vanligaste nyckeltalen för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Det är en förkortning av det engelska Price/Earning. Det beskriver alltså priset på aktien i relation till vinsten. Detta är alltså ett sätt att se hur marknaden värderar en viss aktie.

Lågt P/E-tal indikerar att vinsten är hög gentemot priset på aktien. Om ett bolag ännu inte går med vinst finns det dock inget P/E-tal.

Preferensaktie

Denna typ av aktie har företrädesrätt vid utdelning eller likvidation. Med andra ord har dessa aktier företrädesrätt till bolagets tillgångar vid till exempel konkurs.

Riktkurs

Detta är ett spekulativt värde som ”experter”, banker eller förmedlare tillskriver en aktie. Detta är således det värde som man anser att aktien bör handlas till i framtiden, alltså vad den bör kunna stiga eller sjunka till. Riktkurser kan tillskrivas på olika tidsperspektiv så som riktkursen om tre månader, ett år eller tio år.

Här är det viktigt att man kollar på flera källor för att få en så bra bild som möjligt om ett potentiell aktievärde.

Skattekonto

Skattekontot är ett konto som Skatteverket upprättar för varje skattskyldiga person. Alla som betalar skatt och andra avgifter har med andra ord sitt egna skattekonto.
Alla händelser redovisas på skattekontot vilket innebär att alla skatteinbetalningar, preliminära skatteuträkningar och slutskattebesked visas här. För privatpersoner så används skattekontot mestadels för att deklarationen då företaget du jobbar för ser till så att skatten dras av. Om du däremot är egenföretagare är det du själv som gör inbetalningar.

Läs mer om skattekonto

Volatilitet

Detta är ett mått, eller riskmått, som beskriver hur mycket en aktie har ändrat i värde över 30 dagar. Måttet anges i procent och är skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet under tidsperioden. En hög volatilitet indikerar därmed att en akties pris tenderar att röra på sig mycket över en kort tid.

Läs mer om volatilitet

Värdepapper

Detta är egentligen ett samlingsnamn på värdehandlingar så som fondandelar, aktier, optioner, obligationer eller liknande. Med andra ord ett sorts rättsligt bevis och innefattar även sådant som skuldebrev och testamente. Förr i tiden var alla dessa fysiska dokument (varav namnet).

När man handlar med värdepapper registreras numera ägandet direkt i en elektronisk databas.