Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett viktigt mått för lönsamhet som vanligtvis används av företag som tillverkar sina produkter själva. Bruttomarginalen mäter den procentuella andelen av intäkterna som är kvar efter att kostnaden för försäljning har dragits av från omsättningen.

Hur beräknas bruttomarginalen?

Bruttomarginalprocenten beräknas genom att ta bruttoresultatet och dividera det med omsättningen. Bruttoresultatet är lika med intäkterna minus kostnaden för försäljning.

Bruttomarginalprocent är alltså = Bruttoresultat / Omsättning där bruttoresultatet baseras på intäkter minus kostnaden för försäljning.

Varför är bruttomarginalen viktig?

Bruttomarginalen är viktig eftersom den ger en indikation på hur lönsamt ett företag är. Ju högre bruttomarginal desto större marginal på produkterna och ju mer lönsamt är företaget. Olika branscher har olika bruttomarginaler, och bruttomarginalen mellan olika företag i samma bransch kan också skilja sig åt.

Vad kan man använda Bruttomarginalen till?

Bruttomarginalen är ett viktigt mått vid aktieanalys och om man överväger att investera i en aktie bör man undersöka hur bolagets bruttomarginal har utvecklats under de senaste åren. Om bruttomarginalen har varit stabil eller ökat kan det tyda på att företaget har god lönsamhet och kan vara en god investering.

Bruttomarginalen är också en viktig faktor att överväga när man arbetar med marknadsföring. Genom att analysera bruttomarginalen kan man bedöma om en marknadsföringskampanj är lönsam eller inte. Om en marknadsföringskampanj leder till en ökad bruttomarginal kan det tyda på att kampanjen är effektiv och bidrar till företagets lönsamhet.

Sammanfattning

Bruttomarginalen är ett viktigt mått för att bedöma företags lönsamhet och kan användas vid aktieanalys och marknadsföringsplanering. Genom att beräkna bruttomarginalen kan man få en uppfattning om hur mycket pengar företaget tjänar på varje såld produkt. Olika branscher har olika bruttomarginaler och bruttomarginalen mellan olika företag i samma bransch kan också skilja sig åt.

Har man en bruttomarginal på 50% så innebär det i praktiken att företaget får in 0,50 SEK för varje 1 SEK som omsätts. Olika branscher har olika bruttomarginaler, precis som bruttomarginaler mellan olika företag skiljer sig åt. Bruttomarginalen är ett viktigt mått vid aktieanalys och om du funderar på att investera i en aktie bör du undersöka hur bolagets bruttomarginal har utvecklats under de senaste åren.

Denna siffra är oerhört viktig när man sysslar med marknadsföring då bruttomarginalen kommer att redovisa huruvida en marknadsföringskampanj är en lönsam eller inte.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.