Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett mått för lönsamhet som vanligtvis är för företag som tillverkar sina produkter själva – Ju högre marginal desto större marginal på produkterna.

Bruttomarginalprocent är alltså = Bruttoresultat / Omsättning där bruttoresultatet baseras på intäkter minus kostnaden för försäljning.

Har man en bruttomarginal på 50% så innebär det i praktiken att företaget får in 0,50 SEK för varje 1 SEK som omsätts. Olika branscher har olika bruttomarginaler, precis som bruttomarginaler mellan olika företag skiljer sig åt. Bruttomarginalen är ett viktigt mått vid aktieanalys och om du funderar på att investera i en aktie bör du undersöka hur bolagets bruttomarginal har utvecklats under de senaste åren.

Denna siffra är oerhört viktig när man sysslar med marknadsföring då bruttomarginalen kommer att redovisa huruvida en marknadsföringskampanj är en lönsam eller inte.

Artikeln senast granskad: 20 november, 2022

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.