Grundavdrag

I korta drag innebär grundavdrag den lägsta nivån för när du börjar betala skatt på din inkomst. Har du väldigt låg inkomst behöver du inte betala någon skatt på dina intjänade pengar det året. Hur mycket grundavdraget ligger på varierar mellan olika inkomstnivåer.

I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om grundavdraget.

Vad betyder grundavdrag?

När du har en inkomst, till exempel din lön av tjänst, inkomst från företaget eller dina pensionspengar, behöver du betala skatt. Men du har rätt att tjäna en viss summa per år som är befriad från skatt; denna kallas grundavdrag.

Vanligtvis dras grundavdraget automatiskt och du behöver inte tänka särskilt mycket på det. Vilken gräns som gäller för avdraget kan variera lite grann från år till år. Det kallas för fribelopp. Förra året, 2019, låg detta belopp på 19 670 kronor. Tjänade du mindre än så, till exempel på ett sommarjobb, skulle du alltså vara befriad från skatt det året.

Hur mycket är grundavdraget för 2024?

Som nämnt ovan låg fribeloppet för 2019 på 20 200 kronor. Inkomster under denna summa ska alltså inte beskattas för detta år.

Tjänade du över detta belopp 2024 baseras grundavdraget på hur stor inkomst du har. Har du en högre inkomst, som överstiger 356 700 kronor, har du endast rätt till 13 700 kronor i grundavdrag. Om din inkomst låg på mellan 126 500 och 144 600 kronor, landar grundavdraget på hela 35 900 kronor.

Hos Skatteverket finner du en tabell som ger en bra översikt över grundavdragen och vad som gäller för olika inkomstnivåer 2021.

Särskilda regler för grundavdrag

Det finns vissa undantag när det gäller grundavdrag. För den som fyllt 65 är grundavdraget något högre. Då ligger fribeloppet på 51 600 kronor. Det innebär alltså att den som har mindre inkomster än detta slipper betala skatt.

Om en pensionär har en högre inkomst, över omkring 1,5 miljoner kronor, så blir grundavdraget istället på det lägsta beloppet som är 23 900 kronor. Detta gäller för 2019 års grundavdrag.

Om du som pensionär istället har en inkomst på cirka 207 000 kronor har du möjlighet att få det högsta grundavdraget. Då är du berättigad till 86 500 kronor som du slipper skatta för.

Grundavdrag för 2024

För år 2024 gäller följande nivåer för grundavdraget:

Om du har en inkomst som understiger 20 200 behöver du inte betala någon skatt. Upp till 47 200 kronor får du ett grundavdrag på just den summan – 20 100 kronor.

Du kan som mest få ett grundavdrag på 36 500 kronor. Detta gäller om du har en inkomst i intervallet 128 700 kronor till 147 300 kronor.

Har du en hög inkomst på över 372 400 kronor, får du det lägsta grundavdraget. Det ligger på 13 900 kronor.

Skatteverkets hemsida hittar du en tabell för alla inkomstintervall och vilka grundavdrag som gäller för inkomstår 2020.

Grundavdrag för dödsbo

Om en person avlider under ett inkomstår, kommer grundavdraget att räknas ut på samma sätt som om personen hade varit vid liv hela året. Skulle inkomst inträffa även nästkommande år kommer dock inget grundavdrag att ges för det året.

Om en person har flyttat till Sverige någon gång under året och befann sig i landet under dödsfallet, blir det något krångligare. Då görs ett grundavdrag från och med inflyttningsdatum, fram till slutet på året. Detta avdrag görs med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp, för varje månad som vederbörande har befunnit sig inom Sverige.

Sammanfattning

Det viktigaste att känna till, för de allra flesta, är:

  • Vad ett grundavdrag är
  • När du har rätt till det
  • Att du kan se hur mycket du får via Skatteverkets tabeller

För dig som löntagare eller pensionär är grundavdraget något som sköts automatiskt och du behöver sällan göra något för att få rätt summa. Men det kan vara värt att veta hur det fungerar. På så sätt kan du alltid dubbelkolla att du fått rätt summa i grundavdrag.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.