IBAN-nummer

Om någon från utlandet ska föra över pengar till ditt svenska bankkonto kommer de sannolikt att behöva lite mer information än bara dina vanliga kontouppgifter. I den här artikeln går vi igenom den viktiga biten information som kallas för IBAN-nummer.

Vad är IBAN-nummer?

IBAN är en förkortning och betyder International Bank Account Number. Det är ett standardiserat sätt för banker runt om i världen, främst inom EU,  att kunna urskilja vilket bankkonto som hör till vem, i vilket land. Sedan 2007 har banker enligt EU:s regler varit tvungna att använda IBAN då betalningar sker inom EU.

Vad är syftet med IBAN?

IBAN började användas för att göra det enklare att överföra pengar till och från olika konton mellan länder, samtidigt som det ökar säkerheten i betalningarna. Genom att använda IBAN är det möjligt att snabbt se att pengarna hamnar rätt, vilket underlättar för bankerna att ha koll på transaktionerna.

Tidigare skedde det oftare att transaktioner mellan banker i olika länder hamnade fel. De fick då stoppas eller återgå till den ursprungliga avsändaren, men i vissa fall hamnade överföringen helt enkelt i fel händer om kontonumren var inkorrekta. Övergången till IBAN ledde till att dessa bekymmer reducerades kraftigt och i stort sett upphörde.

Hur fungerar systemet för IBAN?

IBAN-numret fungerar genom system som bygger på matematiska uträkningar. Genom att numret innehåller information som bekräftar vilket land, vilken bank och vilket kontonummer en person har, kan systemet på egen hand göra en snabbkontroll för att bekräfta att kontonummer och bank stämmer ihop med den mottagande personen.

Själva numret består av en mängd siffror och bokstäver. Hos svenska bankkonton har IBAN-numret alltid 24 tecken totalt och börjar med bokstäverna SE. Andra länder har en annan längd på sina IBAN-nummer samt andra begynnelsebokstäver.

Vad ingår i IBAN-numret?

  • De två första bokstäverna anger vilket land kontot tillför (SE för Sverige).
  • IBAN innehåller två kontrollsiffror, vilka bygger på de andra siffrorna i numret och används för att kunna utesluta felaktiga nummer.
  • Tre tecken som ger information om vilken bank kontonumret hör till.
  • Resterande siffror utgör själv kontonumret inklusive clearingnummer. Längden varierar mellan olika länder, men innehåller 17 siffror för IBAN med ursprung i Sverige.

Vad är BIC?

BIC är en annan kod som ofta behöver anges i samband med IBAN-numret då överföringar över landsgränser ska genomföras. Det står för Business Identifier Code och gick tidigare under namnet SWIFT.

BIC är en standardiserad kod för utlandsbetalningar och syftar till att enkelt och säkert identifiera banker. Koden består oftast av en mängd bokstäver som tydliggör vilken bank ett konto tillhör. För transaktioner mellan vissa länder, där överföringen görs i euro, behövs ingen BIC. Då räcker det med IBAN. För svenska konton gäller dock att både IBAN och BIC behöver uppges vid internationella banktransaktioner.

Var hittar jag mitt IBAN?

Du ska alltid kunna hitta ditt IBAN på din banks hemsida. Om du inte hittar det bör du kontakta kundtjänst så får du hjälp att hitta IBAN och BIC för att kunna skicka eller ta emot pengar till och från utlandet.

Artikeln senast granskad: 10 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.