NAV (Net Asset Value) kurs

NAV är en engelsk förkortning och står för Net Asset Value. Detta är alltså värdet på en fondandel, eller nettoandelsvärde.

Fonder har ingen köp- eller säljkurs till skillnad från aktier, istället finns de fondkurs eller andelskurs. Fondkursen är de som även kallas NAV-kurs. När man handlar fonder är det NAV-kursen som avgör hur många fondandelar du får för dina investerade pengar.

Man räknar ut NAV-kursen genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften. Man tar sedan summan även kallad fondförmögenheten och delar den med antalet fondandelar som fonden har och på så sätt får man fram NAV-kursen.

Summan 40 miljoner delat på 4 miljoner fondandelar ger en NAV-kurs på 10 kr

Artikeln senast granskad: 5 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.