Option

En option kan bäst beskrivas som ett avtal där innehavaren har rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Ägaren har dock ingen skyldighet att göra detta. Väldigt ofta är tillgången i fråga ett flertal aktier i ett bolag.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.