Option

Optioner är en det är en mycket populär investeringsform och det finns ett antal olika strategier som kan användas när man handlar med optioner. Om du är intresserad av att lära dig mer om optioner har vi sammanställt en omfattande guide som hjälper dig att komma igång.

Vad är en option?

En option är ett avtal som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Innehavaren av en option är inte skyldig att utöva sin rätt, men kan göra det om han eller hon vill. Ofta är tillgången i fråga ett antal aktier i ett företag.

Optioner kan köpas och säljas på den öppna marknaden, och deras priser bestäms av ett antal faktorer, bland annat den underliggande tillgångens pris, tiden fram till förfallodagen och volatiliteten.

När man köper eller säljer optioner är det viktigt att förstå alla de faktorer som spelar in för att kunna fatta välgrundade beslut. Att göra din forskning och tala med en finansiell rådgivare kan hjälpa dig att göra de bästa valen för din individuella situation.

Artikeln senast granskad: 3 januari, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.