Option

Optioner är en mycket populär investeringsform där investeraren köper eller säljer rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris på eller före ett specifikt datum. Ofta är tillgången i fråga ett antal aktier i ett företag. Detta avtal ger innehavaren en möjlighet att kontrollera tillgångens pris utan att behöva äga själva tillgången.

Hur fungerar optioner?

När du köper en option betalar du en premie för att ha rätten att köpa eller sälja tillgången till det förutbestämda priset. Om priset på tillgången går över det förutbestämda priset, kan du välja att utöva din option och köpa tillgången till det lägre priset. Om priset däremot går under det förutbestämda priset, kan du välja att sälja tillgången till det högre priset.

När du säljer en option, tar du emot en premie och blir skyldig att sälja eller köpa tillgången till det förutbestämda priset om innehavaren av optionen väljer att utöva den. Som säljare av optioner löper du en högre risk än som köpare, då du kan bli tvingad att sälja eller köpa tillgången till det förutbestämda priset även om priset på tillgången har förändrats.

Vad påverkar priset på optioner?

Priset på optioner bestäms av flera faktorer, inklusive den underliggande tillgångens pris, tiden fram till förfallodagen och volatiliteten.

Högre volatilitet och längre tid till förfallodagen resulterar oftast i högre priser på optioner, medan en högre pris på den underliggande tillgången kan leda till en högre premie för köpoptioner och en lägre premie för säljoptioner.

Vilka strategier kan användas med optioner?

Det finns ett antal olika strategier som kan användas med optioner, inklusive köp- och säljoptioner, spreads och kombinationer.

En köpoption ger innehavaren rätt att köpa tillgången till det förutbestämda priset, medan en säljoption ger innehavaren rätt att sälja tillgången till det förutbestämda priset. En spread innebär att du köper och säljer olika optioner samtidigt för att minska din risk.

Artikeln senast granskad: 5 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.