Soliditet

Du kanske har hört begreppet soliditet när det talas om företagsekonomi och hur bolag värderas på börsen. Det är ett vanligt förekommande begrepp och ett viktigt nyckeltal som säger en hel del om hur välskött ekonomi ett företag har.

Men vad innebär soliditet? Hur hög eller låg soliditet är bra? Här får du svar på dina frågor om soliditetsbegreppet.

Vad innebär soliditet?

Soliditeten hos ett företag är det nyckeltal som beskriver hur mycket av bolagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Det vill säga hur stor del av tillgångarna som är eget kapital, kontra lånade pengar.

Om ett bolag är högt belånade till exempel, är soliditeten sannolikt låg. Har bolaget inga lån alls är soliditeten istället väldigt hög.

Soliditeten hos ett företag kan räknas ut genom att dela eget kapital med summan av företagets tillgångar.

  • När soliditeten är hög brukar det ofta benämnas att företaget har god soliditet.
  • När den är låg kallas det istället dålig soliditet.

Den engelskspråkiga finansiella termen för soliditet är Equity Ratio. I vissa sammanhang kan det även benämnas Financial Solidity.

Exempel på uträkning av soliditet

Alla bolag redovisar sina skulder och sitt eget kapital i sina årsrapporter för verksamheten. Genom att ta hela det egna kapitalet och dela detta på den totala summan av tillgångarna i bolaget får vi en kvot som ger soliditeten i bolaget.

Om ett bolag har ett totalt eget kapital på 30Mkr och samlade tillgångar, inklusive skulder på 100Mkr får vi följande soliditet: 30Mkr / 100Mkr = 0,3

Det innebär att bolaget har en soliditet på 30%.

Hur kan ett bolag förbättra sin soliditet?

Det finns ett par sätt som företag kan förbättra sin soliditet:

  • Via amortering på sina lån
  • Via intag av nytt kapital, exempelvis via en nyemission på börsen
  • Via vinstökningar och återinvesteringar i det egna bolaget

Att soliditeten försämras sker ofta till följd av att ett företag går med förluster i sin verksamhet. Men det kan även ske på grund av stora satsningar på att expandera, eller genom investeringar finansierade via lån. Därför behöver inte en sjunkande soliditet alltid vara ett dåligt tecken. För att kunna tolka soliditeten gäller det att förstå varför siffrorna ser ut som de gör hos det specifika bolaget.

Hur hög soliditet ska ett bra företag ha?

Som vanligt när det gäller nyckeltal så är det viktigt att ta hänsyn till vilken bransch ett företag är verksamt i, för att kunna avgöra om talet är bra eller dåligt. Det är också bra att titta på företagets historik och se i vilken riktning det ser ut att gå.

I stort sett alla företag har någon form av skulder, vilket är sunt ur ett affärsmässigt perspektiv, förutsatt att man tror att avkastningen på kapitalet kommer att överstiga räntan på lånet. Däremot om ett bolag börjar uppleva försämrad tillväxt, en dålig vinstutveckling eller minskad omsättning, kan det se väldigt illa ut om soliditeten försämras.

I branscher som inte kräver alltför stora mängder kapital för att driva sin affärsmodell, kan soliditeten många gånger vara hög, ofta en bra bit över 50%.

I andra branscher där mycket av verksamheten finansieras via lånade pengar, kan soliditeten vara betydligt lägre, ofta långt under 50%. Ett typiskt exempel är inom fastigheter, där många bolag är väldigt belånade för att kunna köpa upp, bygga ut och tillhandahålla nya bostäder. I den branschen är det vanligt med dålig soliditet.

Artikeln senast granskad: 28 april, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.