Växelkurs

I en enda kort mening kan vi säga att växelkurs innebär två valutor som jämförda mot varandra talar om vad den ena valutan är värd i den andra valutan. Om du ska ta emot utländska betalningar innebär växelkurs hur mycket pengar du får i svensk valuta jämfört med vilket belopp som skickades i den utländsk valutan.

Senaste växelkurserna 2024

Här presenterar vi de senaste växelkurserna för de 5 mest populära valutorna. Växelkurserna hämtas in dagligen från ECB. Så vill du veta hur mycket du får för att växla euro till kronor kolla nedanför:

ValutaValuta → SEK100 SEK → Valuta
EUR11.55 SEK8.66 EUR
USD10.6 SEK9.44 USD
GBP13.75 SEK7.28 GBP
THB0.29 SEK340.38 THB
JPY0.07 SEK1494.22 JPY

Datan är tagen från Europeiska Centralbanken (2024-07-16)

Värdet av olika valutor

De flesta länder runt om i världen har en egen valuta, medan andra delar på samma. Den svenska kronan finns till exempel enbart i Sverige. Euron däremot är valutan i ett flertal länder som i Europa. När du ska motta betalningar från utlandet eller ska ut och resa är det nödvändigt att växla pengar från en valuta till en annan.

Om du till exempel ska resa till Spanien måste du växla dina svenska kronor till euro för att kunna betala kontant i Spanien. För att du ska veta hur mycket dina svenska kronor är värda jämfört med euro så används något som kallas för växelkurs.

Köp- och säljkurser

Om du ska växla valuta i utlandet används ofta två olika växelkurser, dels en köpkurs och dels en säljkurs. Dessa två kurser brukar variera något från varandra. Det är vanligtvis dyrare att växla valuta kontant utomlands eftersom att det tillkommer avgifter för pengahanteringen.

När valutakurser ska räknas ut anges de ofta med den egna, inhemska valutan som räkneenhet. På en köp- och säljkurs ser du därför vad en utländsk valuta kostar i svenska kronor. Detta kallas för ”direct quotation”.

Det finns även något som kallas för ”indirect quotation”. Detta uppger hur mycket en enhet av din egna, inhemska valuta är värd i en utländsk valuta.

Exempel på växelkurser

En växelkurs informerar om bytesförhållandet mellan två olika valutor. Oavsett vilka valutor du ska växla mellan finns det alltid två sätt att uppge varje växelkurs på. Låt oss ta den amerikanska dollarn och den svenska kronan som exempel.

1 amerikansk dollar är värd 8 svenska kronor, vilket ger kursen 1 USD = 8 SEK. Detsamma gäller att 1 SEK är värd 0,125 amerikanska dollar, alltså 1 SEK = 0,0123 USD.

Fast eller rörlig växelkurs

En växelkurs kan vara fast eller rörlig. En fast växelkurs kan uppstå när två länder låser kursen emellan dess båda valutor. Då hamnar växelkursen på en fast nivå och valutorna växlas alltid på samma kurs. En rörlig valutakurs är däremot vad vi normalt sett ser i världen. Den rörliga kursen rör sig fritt och följer marknadens rörelser med såväl upp som nedgångar. Rörlig växelkurs kallas ibland även för flytande växelkurs.

Vad som gör att en växelkurs rör på sig är bland annat faktorer som tillgång och efterfrågan på valutor. Växelkursen kan även påverkas av olika länders ekonomi och dess förhållande till varandra, ekonomisk tillväxt och utrikeshandel mellan olika länder. Det finns helt enkelt många saker som kan påverka en växelkurs och den rör på sig varje dag.

Regeringen kan påverka växelkurs

I många länder har regeringen behörighet att påverka växelkursen när det anses nödvändigt. Ett exempel på detta är Kina där staten blandar sig i växelkursen. Kinas regering reglerar regelbundet landets valuta genom centralbanken, allt för att valutan yuan ska vara undervärderad. På så sätt kan de hålla exporten billigare. Kina vill att deras valuta yuan ska ha en konstant växelkurs mot den amerikanska dollarn och skilja sig max 2 %.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.