Allokera

Du kanske har stött på begreppet allokera, eller allokering, inom finans eller företagsvärlden. Det betyder helt enkelt att fördela något. Du kan allokera resurser såsom pengar, personalstyrka, datorkraft med mera, åt olika ändamål. Vi ska titta på några exempel för att tydliggöra hur du använder begreppet allokera.

Allokera kapital

Som företagare eller investerare, även som privatperson, kommer du att ta beslut om hur du vill allokera ditt kapital. Det innebär att du behöver välja hur du vill fördela dina pengar mellan olika tillgångsslag, olika värdepapper eller ha en del av kapitalet i likvida medel.

Det finns många strategier när det gäller allokering av kapital, som dessutom passar olika personer olika bra. Om du är riskvillig och långsiktig kanske du vill ligga fullinvesterad och allokera allt ditt kapital i aktier. Om du istället vill säkra dina pengar kanske du allokerar en stor del av kapitalet i räntebärande medel.

Ett närbesläktat begrepp är diversifiering, som handlar om att allokera sina resurser åt flera tillgångar och tillgångsslag, och på så sätt sprida riskerna. Detta gör de flesta institutionella investerarna och är ofta rekommenderat även för privatpersoner.

Professionella förvaltare på hedgefonder, eller andra aktivt förvaltade fonder, måste hela tiden ta beslut kring kapitalallokering. Om förhållandena på marknaden förändras flyttar de ofta sina positioner för att maximera sin potentiella avkastning och minimera riskerna. Fondförvaltare har dessutom vissa regler och riktlinjer kring hur mycket kapital de får allokera i en viss aktie, hur mycket de måste ha tillgängligt i likvida medel och så vidare.

Om du har någon typ av sparande så kommer du att allokera dessa pengar på ett eller annat sätt. Det bästa är givetvis om allokeringen sker medvetet, enligt en bestämd strategi.

Andra typer av allokering

Det förekommer att ordet allokering används även för annat än just kapital. För den som driver företag finns det ofta flera beslut som måste tas, kring allokering av företagets resurser.

Personalallokering är en sådan sak. Som arbetsledare har du till uppgift att se till att personalresurserna används på effektivast möjliga sätt. Det kan till exempel innebära att du behöver allokera om styrkan då och då, för att nyttja arbetskraften där den behövs som bäst.

Allokering kan också behöva göras när det gäller andra resurser. Till exempel maskiner eller datorkraft. Om efterfrågan på en viss produkt är ovanligt stor kan en fabrik allokera om sin produktion för att maximera tillverkningen av just den varan. Då kan både personal och maskiner i fabriken riktas om och vigas åt detta ändamål.

Ibland pratas det även om att allokera tid. Det är en resurs som är begränsad för alla. Därför måste alla ta beslut om hur vi väljer att fördela vår tid. Det kan vara personalens arbetstid, allokering av tid till familj och nöjen, eller att hitta sätt att bli mer effektiva under den tiden vi faktiskt ska producera något.

Sammanfattning

  • Allokering innebär fördelning av resurser.
  • Det handlar ofta om att allokera kapital, men kan även handla om annat såsom personal, maskiner, datorkraft eller tid.
  • Både privatpersoner, företag och finansiella institutioner sysslar med allokering i olika former.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.