Avkastning

Avkastning är ett mått på hur mycket en investering har ökat eller minskat i värde. Genom att räkna ut avkastningen för en investering kan du avgöra om den har varit lönsam eller inte.

Typer av investeringar som har avkastning

Det finns en mängd olika investeringar som du kan göra och få avkastning från. Dessa inkluderar:

  • Aktier och fonder
  • Valutor
  • Fastigheter

Förväntad avkastning på börshandlade värdepapper

När det gäller börshandlade värdepapper, som aktier och fonder, säger man ofta att en årlig avkastning på 6-12% är att förvänta sig. Dessa siffror är dock ungefärliga och resultaten varierar beroende på den specifika investeringsportföljen.

Hur räknar man ut avkastningen på ett företag?

En avkastning på ett företag kan beräknas på flera olika sätt, men ett vanligt sätt är genom att använda någon av följande formler:

  1. Årlig avkastning: ((slutvärde – startvärde) / startvärde) x 100%
  2. Total avkastning: ((slutvärde – startvärde + eventuella utdelningar) / startvärde) x 100%

Positiv och negativa avkastningar

Avkastningen kan vara både positiv eller negativ, beroende på utvecklingen på marknaden. En positiv avkastning betyder att värdet på din investering har ökat och en negativ avkastning betyder att värdet har minskat.

Långsiktig investeringsstrategi

För att uppnå en hög avkastning med en rimlig nivå av risk rekommenderar experter ofta en långsiktig investeringsstrategi med en god spridning över olika tillgångar. Detta innebär att du investerar i en mängd olika aktier, fonder, valutor eller fastigheter, istället för att satsa allt på en enda investering.

Slutsats

Avkastning är en viktig faktor när du gör investeringar. Genom att veta vad du kan förvänta dig och välja en långsiktig investeringsstrategi kan du öka dina chanser att få en positiv avkastning på dina investeringar.

Artikeln senast granskad: 9 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.