Avkastningskrav

För att det ska vara värt att riskera sina pengar genom en investering, har investeraren förväntningar på vilken avkastning den kommer att ge. Detta kallas avkastningskrav. I den här artikeln går vi igenom vad avkastningskrav är, hur det kan räknas ut och hur det används.

Vad är avkastningskrav?

Avkastningskrav är det lägsta beloppet som är godtagbart för en investerare för att äga aktier i ett bolag. Det brukar anges i procent, alltså vilken procentuell avkastning investeraren vill ha för att investeringen ska vara värd risken.

Avkastningen fungerar som en kompensation för den risk investeraren tar genom att ha sina pengar placerade i aktien. Om en investering har högre risk, är avkastningskravet vanligtvis högre.

Vanliga synonymer till ordet avkastningskrav är diskonteringsränta eller kalkylränta.

Hur räknar man ut avkastningskrav?

Det finns lite olika sätt att räkna ut avkastningskravet. En vanlig modell att använda sig av när det gäller aktier är den så kallade Capital Asset Pricing Model (CAPM).  Den fungerar såhär:

Avkastningskrav = Riskfri ränta + beta * marknadens riskpremie + företagsspecifik riskpremie

För att enklare förstå vad detta innebär kan vi ta en snabb titt på alla delar som ingår i denna modell:

 • Riskfri ränta – Syftar vanligtvis till den 10-åriga räntan för statsobligationer och statsskuldväxlar.
 • Beta – Betavärdet på en aktie (hur mycket en aktie rör sig upp och ner i värde)
 • Marknadens riskpremie – Den avkastning investerarna på marknaden vill ha för att placera sina pengar på börsen
 • Företagsspecifik riskpremie – vanligtvis något lägre än den generella riskpremien

Om vi tittar historiskt har den generella riskpremien på den svenska marknaden legat runt 3,5%-6% och för den företagsspecifika riskpremien har det rört sig om cirka 0,5%-4%.

Låt oss titta på några exempel på hur avkastningskravet kan se genom att använda denna modell:

Exempel 1 – En investering med ganska hög risk

 • Riskfri ränta: 3%
 • Beta: 1,5
 • Marknadens riskpremie: 6%
 • Företagsspecifik riskpremie: 3%
 • Uträkning: 3 + (1,5 * 6) + 3 = 15%

Avkastningskravet landar på 15%.

Exempel 2 – En investering där risken bedöms som låg

 • Riskfri ränta: 3%
 • Beta: 1
 • Marknadens riskpremie 4%
 • Företagsspecifik riskpremie: 0,5%
 • Uträkning: 3 + (1 * 4) + 0,5 = 7,5%

Avkastningskravet landar på 7,5%.

Hur används avkastningskrav för att välja aktier?

Avkastningskravet kan ge en fingervisning kring huruvida det är värt att köpa aktier i ett visst bolag. Bolag med högre risk kommer i regel att ha ett högre avkastningskrav. Sedan är det bra att ha förståelse för hur marknadens avkastningskrav förändras överlag om den riskfria räntan förändras.

Ju mer pengar som går att få riskfritt, desto högre avkastningskrav ställer marknadens aktörer för att vilja ta risk på aktiemarknaden.

Avkastningskrav för onoterade bolag

Att bestämma avkastningskravet för ett bolag med hjälp av CAPM är i första hand användbart när det gäller aktier i börsnoterade bolag. Det beror på att du bland onoterade bolag inte har en öppen marknad som är med och sätter priserna på samma sätt.

Inom företagsekonomi förekommer istället att avkastningskravet tas fram genom att räkna ut något som kallas för WACC (Weighted Average Cost of Capital).

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.