FAANG bolagen

FAANG är en så kallad akronym för fem av USA-börsens mest populära och till stor del bäst presterande aktier inom teknik. Till FAANG tillhör Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. Det var CNBC:s Jim Cramer som först kom på termen och den har sedan dess hållit och används nu allmänt inom branschen. Tanken bakom FAANG som Jim Cramer först refererade till var att visa på vilken inverkan bolagen har på börsen i stort. Ett bra exempel på den viktiga roll som företagen har på marknaden i stort är hur extremt stora investerare som Warren Buffett och George Soros investerat pengar i bolagen. Det visar på att även de ser vilken stor inverkan de har.

Vilka är FAANG bolagen?

De här 5 bolagen ingår i dagsläget:

Vad arbetar FAANG bolagen med?

Samtliga FAANG bolag är verksamma inom teknik och då främst inom sociala medier, streamingtjänster, e-handel, sökmotorer och mobil- samt dataenheter. Det finns dessutom ett antal andra områden som företagen är verksamma inom till viss del, men dessa är de huvudsakliga. Det sammanlagda värdet av FAANG bolagen är idag över 3.000 biljoner dollar.

Alla FAANG bolag finns på börsen

Samtliga bolag som tillhör gruppen FAANG finns idag på NASDAQ-börsen. De ingår dessutom i SP500 index som är ett brett index med stor representation på börsen i sin helhet. Det betyder att rörelser på börsen speglar rörelser i indexet. FAANG utgör endast 1% av SP500.

Finns det några negativa aspekter av FAANG?

En del experter vill likna FAANG med IT-boomen som kom innan kraschen år 2000. Det finns dock en viktig skillnad mellan detta och FAANG och det är att FAANG-bolagen har stort utrymme att utvecklas inom ett flertal olika områden. Detta gör att värderingen av bolagen inte kan anses vara överdriven eftersom man hela tiden har möjlighet att utvecklas inom områden som artificiell intelligens, machine learning och big data, utöver de redan nämnda områden som de fem företagen inom FAAN bolagen redan är kända för.

Att köpa FAANG-aktier eller inte

Hur är det då, bör den som är intresserad av att investera satsa på att köpa aktier i ett eller flera av FAANG-bolagen? Frågan är mångfacetterad eftersom människor kan välja att investera av olika orsaker. Vill man ha kortsiktiga och snabba resultat är kanske inte FAANG de bästa alternativen eftersom de helt enkelt mer visar på långsiktig och stabil tillväxt. Det finns också en viss risk att FAANG-aktier helt enkelt blir för populära och därför inte fortsätter att ha samma potential som de har idag.

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg att FAANG-aktier som satts samman som en grupp inte nödvändigtvis betyder att de är likadana. Det innebär att den som investerar kan se bättre potential i ett företag än ett annat, beroende på börsen i stort samt hur företaget agerar rent ekonomiskt och utvecklingsmässigt just idag. Genom att noggrant studera börsen och de olika bolagens potential för framtiden blir det lättare att ta ett bra beslut kring vilka aktier man vill investera i och inte. Oavsett är det dock tydligt att FAANG bolagen idag påverkar marknaden och börsen ordentligt och med stor sannolikhet kommer att fortsätta att göra det i framtiden. Information är nyckeln till framgång vad gäller det mesta som har med börsen att göra.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.