Fond

En fond är ett börshandlat värdepapper som i sin tur är en samling, eller portfölj, av olika värdepapper. En fond förvaltas utefter de kriterier som fondförvaltaren, och fondbolaget som ansvarar för fondförvaltaren, har bestämt. Man kan investera i andelar av en fond och blir då delägare i fonden. Det finns en mängd olika fonder så som aktiefonder, räntefonder och blandfonder m.m.

Fonder betraktas av många som ett mindre riskabelt alternativ till aktier. Detta eftersom att man inte behöver någon vidare finansiell kunskap för att framgångsrikt kunna investera i fonder.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.