Internränta

Internränta är en metod för att se den förväntade lönsamheten i en investering. Termen ”intern” syftar på att kalkylen inte involverar externa faktorer som exempelvis inflation och avkastningskrav.

Internräntan räknas ut genom en ekvation där man kollar på C (Kassaflöde), G(Grundinvestering), IR (Internränta) och n (antal år).

Artikeln senast granskad: 3 januari, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.