Konsolidera

Konsolidera är en ekonomisk term som kan användas på olika sätt beroende på vilket område det gäller. Konsolidering kan bland annat användas för koncernredovisning och inom trading. Att konsolidera innebär att du stärker och stabiliserar något.

Konsolidera kommer från latinska ”consolidatus” och ordets betydelse är ”att kombinera till ett enskilt organ.” Du tar helt enkelt två mindre saker och slår de samman till en stor.

Som en ekonomisk term kan vi i korthet säga att konsolidering innebär att du slår ihop finansiella rapporter från ett moderbolag och minst ett dotterbolag. Detta gör du för att skapa en gemensam koncernrapport. Innan en konsolidering kan utföras måste alla transaktioner som skett mellan de olika bolagen i koncernen elimineras. Att konsolidera två bolag kan du till exempel göra för att företag ska växa genom sammanslagningar. Du kan även göra det för att stärka det egna kapitalet i ditt företag.

Konsolidera bolag

När du konsoliderar slår du samman två eller flera bolag för att göra de till en enhet. När du konsoliderar slår du samman alla tillgångar, skulder och andra eventuella finansiella resurser som bolagen har. När vi pratar om konsolidering i samma andemening som bokföring så är det en sammanslagning av den finansiella redovisningen av ett moderbolag och ett dotterbolag som menas.

Konsolidera ett dotterbolag

Om du driver en koncern kan du konsolidera ett eller flera dotterbolag i din redovisning. Att konsolidera ett dotterbolag gör du genom förärvsmetoden. Konsolidering av ett dotterbolag innebär att du tar med det i koncernredovisningen.

Att förärva innebär till exempel att du köper majoriteten av andelarna i ett annat företag. Du förvärvar helt enkelt röstmajoriteten. Om förärvning inte är möjligt kan du även samgå med företaget. Det dotterbolag du konsoliderar tar du upp i moderbolagets redovisning. Dotterbolaget tas då upp enligt anskaffningsvärdemetoden, antingen till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet.

Stärka det egna kapitalet

Att använda konsolidering för att stärka det egna kapitalet innebär att du stärker ditt företags inre struktur. Detta kan du till exempel göra genom att ta in mer aktiekapital eller slå ditt företag samman med ett annat bolag. Syftet med denna konsolidering är att du ska förbättra ditt företags bokslut.

Finansiell konsolidering

Termen konsolidering används även när små företag slås samman och bildar ett stort företag. Detta sker genom sammanslagningar och förärv. Ofta är det dock större bolag som konsoliderar mindre företag.

Konsolidering kombinerar även information från flera företag och behandlar detta som en enhetlig information. Du kan skapa en enhetlig finansiell redovisning genom en konsoliderad finansieringsöversikt. Då kan du tydligare se vilken finansiell position dina två företag befinner sig i tillsammans, snarare än separat.

Du kan välja att konsolidera bokföringen mellan ditt moderbolag och dotterbolag. I en konsoliderad bokföring behandlas de två företagens ekonomi som om de kom från en och samma enhet. Det innebär såväl de samlade tillgångarna som intäkter och utgifter. De konsoliderade uppgifterna redovisas då på moderbolagets balansräkning och resultaträkning.

Att konsolidera bokföringen för dina företag sker i en konsolideringsprocess med många steg. Dina båda företags bokföring måste noggrant sammanställas till en. När ditt moderbolag även tar med dotterbolag i en årsredovisning kan det även kallas för koncernredovisning.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.