Nettoomsättning

I företagande och till viss del för investerare, är nettoomsättning ett viktigt begrepp att förstå och ha koll på. Men vad innebär nettoomsättning och vad är det ett mått på?

Här får du lära dig allt som är viktigt att känna till om detta ekonomiska begrepp.

Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning innebär den totala summan av försäljningen i ett företag, av produkter och tjänster efter avdrag för saker som rabatt, moms och liknande.

Alla intäkter som kommer från försäljning inom verksamheten ingår i nettoomsättningen. De skatter som direkt kopplas till din försäljning, såsom momsen, dras av när du ska räkna ut nettoomsättning.

Om du har andra inkomster som inte kommer från försäljning eller från ditt ordinarie utbud av varor och tjänster, ska detta inte räknas in i nettoomsättningen. Det kan vara till exempel olika former av bidrag, gåvor eller avgifter för medlemskap.

Nettoomsättning kallas ibland bara för omsättning, men avser samma sak. Det är ett viktigt nyckeltal i ett företags redovisning och för den som analyserar bolag är det vanligt att man tittar på flera års omsättning, jämför dessa och ser vilken trend företagets verksamhet verkar ha.

På engelska kallas nettoomsättning för ”net sales” eller ibland ”net turnover”. När du tittar på ett företags nettoomsättning brukar den alltid redovisas i valutan för det land som bolaget är registrerat i.

Vad mäter nettoomsättningen?

När ett företag lämnar rapport eller gör ett bokslut, ska nettoomsättningen framgå i rapporten. Genom att jämföra denna mot föregående år, eller gentemot andra företag i samma bransch går det att göra analyser om företagets prestation och utveckling. Många som sysslar med att analysera aktiebolag använder nettoomsättningen som ett sätt att snabbt få en uppskattning om hur verksamheten går.

Är omsättningen hög, finns det tecken på att ett företag har stor potential till lönsamhet. Men det är givetvis beroende på andra faktorer såsom löpande kostnader, stora engångskostnader och så vidare. En hög omsättning i sig är ingen garanti för lönsamhet.

Många företag som håller på bygger upp ett varumärke och försöker etablera sig bland sina kunder, och framtida potentiella kunder, lägger ofta större fokus på omsättning än på vinst. Detta eftersom vinsten ofta kommer längre fram för ett företag. Om det finns en omsättning vet du att företag får in pengar. Sedan kan en vinst genereras antingen genom att öka omsättningen ytterligare, eller genom att minska på företagets kostnader. Målet för alla företag är såklart i slutändan att öka vinsten, men det börjar ofta med ett fokus på just nettoomsättningen.

Det kan skilja sig lite i vilka regler som gäller för redovisning av nettoomsättningen, beroende på hur stort företag det handlar om. För börsnoterade bolag är det viktigt med transparens mot aktieägarna och omsättningen måste vara tydligt redovisad och lätt att följa.

Nettoomsättning och föreningslivet

För ideella föreningar ska nettoomsättningen oftast redovisas lite annorlunda än för företag. Det beror på att omsättningen från försäljning hos dessa ofta är väldigt låg. Det kan handla om enskilda försäljningstillfällen för till exempel caféverksamhet och liknande vid idrottsevenemang.

Därför ska ideella föreningar istället räkna in medlemskapsavgifter, gåvor och annat stöd i sin nettoomsättning.

Vad ingår inte i nettoomsättningen?

Som tidigare nämnt finns det vissa saker som undantas från nettoomsättningen. För de flesta vanliga företag gäller att detta inte räknas som nettoomsättning:

  • Försäljning av aktier eller fastigheter
  • Bidrag eller gåvor
  • Avgifter för medlemskap
  • Övriga intäkter som inte ingår i företagets huvudsakliga verksamhetsområde

Dessutom ska saker som moms, rabatter och andra eventuella skatter som är direkt kopplade till omsättningen dras av.

Artikeln senast granskad: 2 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.