Omsättning

Om du analyserar aktiebolag eller driver företag själv kommer du att behöva bekanta dig med begreppet omsättning. Här djupdyker vi i begreppet och reder ut vad det är samt hur det används.

Vad är omsättning?

Omsättning är den totala mängden pengar som ett företag får in, till exempel genom att sälja varor eller utföra tjänster som kunder betalar för. Man brukar ofta jämföra företags årsomsättning, eller ställa den kvartal mot kvartal, för att se hur den utvecklas över tid.

Omsättningen säger mycket om hur affärerna går för företaget. Om de har fått in nya kunder och ökat sin försäljning stiger omsättningen förmodligen, vilket aktieägare givetvis är glada över. Då har företaget en tillväxt, vilket är viktigt och kommer att vara avgörande för hur företaget ska värderas.

När vi talar om omsättning menar vi i regel nettoomsättningen hos ett företag. Det är den som bokförs och innebär de pengar som kommer in från företags huvudsakliga verksamhet, med avdrag för moms och diverse skatter som kan vara kopplade till omsättningen, samt eventuella rabatter som dras av från omsättningen.

Företag kan ibland använda måttet omsättning / anställd, för att utvärdera hur stor produktivitet en enskild medarbetare har i snitt. Detta är en viktig faktor att hålla kolla på för företagsledningen eftersom det påverkar lönsamheten i verksamheten. Det är dock inte något som privata investerare tenderar att titta på när ett bolag på börsen ska värderas.

Varför ska man titta på omsättning?

Omsättningen ger en indikation på hur väl affärsmodellen fungerar och huruvida bolaget har en tillväxt. Det räcker inte att titta på företagets vinster, eftersom omsättningen kan öka utan att vinsten gör det.

Många gånger satsar små bolag på att öka omsättningen så mycket som möjligt, innan de börjar satsa på att öka sina vinster. Det sker till exempel när de genomgår en tillväxtfas och försöker locka in nya kunder. Då kan vinsterna utebli eftersom pengar läggs på marknadsföring, generösa introduktionserbjudanden till nya kunder och så vidare. Men genom att titta på omsättningen får du ändå en indikation på om utvecklingen går åt rätt håll, även om vinsten tycks utebli.

Målet för ett företag är att i slutändan omvandla sin omsättning till vinster. Det är därför omsättningen är ett viktigt mått både för bolaget samt för dig som vill värdera en verksamhet. Det är dock värt att ha i åtanke att det inte finns någon garanti för att ett bolag med hög ökande omsättning kommer att kunna nå lönsamhet i sin verksamhet.

Ett exempel kan vara ett företag som erbjuder kraftigt rabatterade tjänster första året, eller ger studenter möjlighet till rabatt under sin studietid. Om dessa inte stannar kvar som kunder när de väl ska betala fullpris uteblir kanske vinsten från den omsättning bolaget hade innan.

Vad påverkar ett företags omsättning?

Det finns givetvis ett flertal faktorer som kan påverka omsättningen hos ett bolag. Vanliga påverkansfaktorer är:

  • Förändrad prissättning
  • Ökat eller minskat antal kunder
  • Ökad eller minskad försäljning

Många företag försöker ständigt expandera sin verksamhet och nå nya målgrupper och marknader för att konstant öka sin omsättning.

 

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.