Volatilitet

Detta är ett mått, eller riskmått, som beskriver hur mycket en aktie har ändrat i värde över 30 dagar. Måttet anges i procent och är skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet under tidsperioden. En hög volatilitet indikerar därmed att en akties pris tenderar att röra på sig mycket över en kort tid.

Nyckeltalet beskriver endast värdeförändringar på själva aktien och säger egentligen inget om själva bolaget.

Typer av volatiliteter

Beroende på vad man vill kolla på så finns det olika typer, allt ifrån prognoser till aktuella volatiliteter.

  • Aktuell volatilitet – Aktuell volatilitet visar volatiliteten för en viss period, exempelvis 30 dagar, där man kollar på historiska priser under perioden med den sista observationen på senaste priset.
  • Historisk volatilitet – Historisk volatilitet är väldigt lik aktuell volatilitet: Skillnaden är att den senaste pris-observationen är ett tidigare datum.
  • Framtida volatilitet – Här kollar man på prognosen för priset framöver: Viktigt att komma ihåg är att detta enbart är marknadens förväntningar då ingen vet hur börsen kommer utvecklas framöver.

Vad är skillnaden mellan hög och låg volatilitet?

Det finns både fördelar och nackdelar med hög och låg volatilitet. När en aktie har en hög volatilitet innebär det priset tenderar att röra sig kraftigt på en kort tid. Detta innebär att möjligheten att aktien ökar markant – däremot kan den sjunka kraftigt i samma veva.

Med låg volatilitet innebär det alltså att aktien inte fluktuerat så mycket med små prisrörelser. Detta gör aktien ett säkrare alternativ men ett med mindre möjligheter.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.