Direktavkastning

När man talar om aktier är det vanligt att man kommer i kontakt med termen direktavkastning. Så, vad är det för något? Direktavkastning kan förstås som den procentuella årliga utdelningen du får av en aktie du har investerat i, vilket står i relation till aktiekursen.

En aktie:s direktavkastning räknas ut genom att summan för utdelningen delas med värdet på aktiekursen, vilket visar direktavkastningens procentuella värde.

I den här artikeln går vi igenom vad detta är för något och hur du använder det till din fördel.

Aktiekurs, direktavkastning och utdelning

Låt oss börja med att göra en snabb genomgång av begreppen aktiekurs, direktavkastning och utdelning:

  • Aktiekurs: Aktiers pris förändras ständigt. För att en aktiekurs ska kunna sättas krävs det att säljaren och köparen av aktien är överens om vad aktien ska kosta. Aktiekurs blir med andra ord det pris som aktien köps och säljs för.
  • Direktavkastning: Direktavkastning avser den procentuella utdelningen du får av en aktie årligen. Det som beräknas är utdelningens storlek i relation till aktiekursen.
  • Utdelning: Utdelning är när du som aktieägare får utbetalning från dina investeringar, exempelvis ägande av aktier i ett aktiebolag. Det är vanligt att aktiebolag gör utdelningar när bolaget har gått med vinst, varpå alla personer som äger aktier i bolaget får ta del av vinsten. Huruvida ett bolag har gått med vinst eller inte räknas ut årligen, utifrån föregående års ekonomiska redovisning.

Hur påverkas direktavkastningen av aktiekursen och utdelningen?

Om en aktiekurs stiger kommer direktavkastningen att sjunka.

Samma sak gäller tvärtom: om en aktiekurs sjunker kommer direktavkastningen att stiga.

Detta kan enkelt förklaras genom ett räkneexempel:

Du köper en aktie för 100 kronor. Utdelningen är 10 kronor. Direktavkastningen är 10 procent.

Om aktiekursen stiger till 120 kronor och du fortfarande haft 10 kronor i utdelning, betyder det att direktavkastningen är cirka 8 procent. Direktavkastning är här lägre än tidigare, samtidigt som aktiekursen är högre än tidigare.

Om aktiekursen hade sjunkit till 80 kronor och utdelningen hade varit 10 kronor, ger det en direktavkastning på 12,5 procent. Aktiekursen har sjunkit och direktavkastningen är högre.

Vad är bäst: Låg eller hög direktavkastning?

Man kan tänka sig att en hög direktavkastning alltid är bättre, men tvärtom så kan man inte generellt säga att en hög direktavkastning är bäst. Det finns nämligen många faktorer som kan påverka direktavkastningen. En av dessa faktorer är ett börsfall eller en stor nedgång i aktiekursen.

Om en akties kurs sjunker mycket, då ser direktavkastningen helt plötsligt extra hög ut. Här gäller det därför att inte stirra sig blind på just direktavkastningen utan att istället undersöka varför aktiens kurs har fallit, något som kan vara ett varningstecken om du planerar att investera i den. Det som ligger bakom en aktiekurs fall kan till exempel vara en vinstvarning eller en sänkt utdelning.

Ofta tänker man att ett företag som delar ut vinst, och gärna en hög sådan, är välmående och sunt. Det kan dock vara tvärtom. Även företag som håller på att omstrukturera och tappar i omsättning kan fortsätta att dela ut höga utdelningar trots att det har börjat gå dåligt. Då kan en hög direktavkastning vara vilseledande eftersom denna procent baseras på den aktuella aktiekursen.

Ett företag som delar ut en hög utdelning av ”gammal vana” men som har en rasande aktiekurs har även en hög direktavkastning, vilket i detta fall inte är ett bra tecken för investerare.  Som investerare bör man därför kika på fler nummer än just direktavkastningens procent. Det är även viktigt att komma ihåg att en hög direktavkastning kan ses som en kostnad som företaget då det är pengar som försvinner ut snarare än återinvesteras i företagets verksamhet. Det i sin tur kan leda till att företaget inte lyckas nå den förväntade vinsten och därmed kan framtida utdelningar utebli.

Vad kan förändrad aktiekurs, direktavkastning och utdelning bero på?

Om en aktiekurs sjunker mycket i värde kan det i vissa fall ge en indikation på att bolagets framtid är osäker. Om aktiekursen sjunker mycket kan aktiebolaget hantera det genom att besluta om att utdelningen ska minska. Om utdelningen minskar kommer också direktavkastningen att minska. Det här betyder att du som aktieägare får ta del av en mindre andel utbetalningar än vad du kanske hade fått göra om aktiekursen hade stigit, varit stabil eller inte genomgått förändringar i hur utdelningar ska ske.

Direktavkastning i större respektive mindre bolag

En faktor som kan påverka vilken utdelning och direktavkastning en aktiekurs har är aktiebolagets storlek. Om det är ett mindre bolag kan de vilja ha kvar en större andel av vinsten för att kunna använda den till att expandera sin verksamhet. Att ha kvar pengar i bolaget kan både göras genom minskade utdelningar, men också genom att aktieägarna återinvesterar sina utdelningar i bolaget. Detta kan göra så att bolaget på sikt kan växa och därmed i framtiden kan ha möjlighet att ge högre utdelning.

Ett större bolag kan ha större finansiella marginaler att röra sig med, vilket gör att de kan ha möjlighet att ge en stabil utdelning samtidigt som företaget kan fortsätta växa.

Oavsett bolagets storlek kan det vara bra att ha i åtanke att ett aktiebolag också har skyldigheter gentemot sina medägare, i form av personerna som äger aktier i bolaget. Om aktiebolaget inte lever upp till de krav som förväntas av dem, exempelvis i form av utdelningar, kan det vara lika bra att de delar ut sina vinster så att aktieägarna får bestämma över hur pengarna ska placeras.

Hur kan man tänka kring direktavkastningens storlek?

Då direktavkastning är en del av ett större system är det viktigt att ha en helhetsbild. Det är sällan fruktbart att enbart kolla på direktavkastningens storlek, utan att samtidigt ta hänsyn till aktiekursen och utdelningen. Dessa faktorer påverkar varandra ömsesidigt. En specifik direktavkastning säger inte så mycket om dess kontext eller förutsättningar.

I de fall där man önskar en hög direktavkastning är det man ska kolla efter hur stor andel av vinsten som aktiebolaget delar ut. Aktiebolag som delar ut en större andel av vinsten har vanligtvis också en högre direktavkastning.

Huruvida man ska kolla efter aktier med högre eller lägre direktavkastning finns inget entydigt svar på. Det beror helt på hur du som investerare tänker kring aktier, aktieägande och investeringar.  Personer som vill ha en så hög passiv inkomst som möjligt kan vilja kolla efter en högre direktavkastning. Personer som prioriterar att investera i bolag på längre sikt, för att dessa ska kunna växa och öka i värde, kan istället värdesätta återinvestering i bolaget än att ta ut vinsten.

Här behöver det naturligtvis inte vara ett antingen/eller-förhållande, utan i flera fall går det att hitta en balans mellan att få passiv inkomst och att kunna återinvestera och skapa kurstillväxt.

Varför är det bra att hålla koll på direktavkastningen?

När du planerar att investera i en aktie är det bra att hålla koll på vad aktiens direktavkastning är. Det är inte den avgörande siffran du ska gå efter när du bestämmer dig för att investera, men en av de många siffrorna som är bra att hålla koll på.

En hög direktavkastning är lockande för många investerare, något som inte är så konstigt med tanke på att det ger en löpande inkomst varje år när utdelningarna delas ut. Ju högre utdelning desto mer pengar får aktieägarna ta emot. Det finns dock även välmående företag som väljer att inte ha någon utdelning då de istället återinvesterar pengarna för att låta företaget växa. I detta fall har de ingen direktavkastning och därför blir procenten 0.

En direktavkastning kan som tidigare nämnts skvallra om företagets välmående, men även vara missvisande om stora utdelningar delas ut även vid kursnedgång.

Investera i aktier med direktavkastning

Om du är en aktieägare som tänker långsiktigt när du investerar i aktier, då kan du satsa på aktier med bra direktavkastning. En direktavkastning är nämligen ett av två sätt som du kan tjäna pengar på dina aktier. Det andra sättet är genom att aktiens kurs stiger.

En utdelning sker vanligtvis en till två gånger per år för svenska aktier och direktavkastningen är ett mått för att räkna ut hur stor utdelningen är i förhållande till aktiens kurs. Enklare än så kan man säga att den visar på hur mycket ränta aktien ger.

Aktier med bra direktavkastning i förhållande till aktiens kurs är bra aktier att investera i om du ser långsiktigt på ditt sparande och vill ta del av utdelningar för att kunna använda dessa pengar till att utöka ditt innehav. Medan det är viktigt att ha kursrisken i åtanke, alltså att kursen kan falla kraftigt nedåt, är det ett sätt att se till att investera i aktier som kommer att ge dig bra utdelning. Där det finns direktavkastning finns det även möjlighet att utnyttja ränta på ränta-affekten.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.